|  >

Nastavenie zaškrtávacieho poľa ponuka Nastavenie zaškrtávacieho poľa objednávka List objednávka Dialóg pre možnosť nie pri exporte faktúry Dialóg oznámenie Pri exporte faktúry PDF súbor v priečinku Zadanie tovaru podľa kódu
Dialóg pre možnosť nie pri exporte faktúry

Dialóg pre možnosť nie pri exporte faktúry