|  >

Rolovacie tlačidlo nastavenie Nastavenie zaškrtávacieho poľa ponuka Nastavenie zaškrtávacieho poľa objednávka List objednávka Dialóg pre možnosť nie pri exporte faktúry Dialóg oznámenie Pri exporte faktúry PDF súbor v priečinku
List objednávka

List objednávka