|  >

Vytvorenie nového štýlu List výroby Rolovacie tlačidlo nastavenie Nastavenie zaškrtávacieho poľa ponuka Nastavenie zaškrtávacieho poľa objednávka List objednávka Dialóg pre možnosť nie pri exporte faktúry Dialóg oznámenie
Nastavenie zaškrtávacieho poľa ponuka

Nastavenie zaškrtávacieho poľa ponuka