|  >

List mzda. List ostatné. List cena. Dáta | Platnosť karta Kritérium - merné jednotky. Tabuľka 1 sprievodcu dátami. Tabuľka 2 sprievodcu dátami List data v zošite fakturanti.ods. List material v zošite material.ods.
Dáta | Platnosť karta Kritérium - merné jednotky.

Dáta | Platnosť karta Kritérium - merné jednotky.