|  >

Ovládacie prvky v liste materiál. List mzda. List ostatné. List cena. Dáta | Platnosť karta Kritérium - merné jednotky. Tabuľka 1 sprievodcu dátami. Tabuľka 2 sprievodcu dátami List data v zošite fakturanti.ods.
List cena.

List cena.