Hlavní dokument – pomocník při správě rozsáhlých dokumentů

OO.png V programech Apache OpenOffice a LibreOffice lze najít několik programových modulů, které jsou sice užitečné, ale bohužel málo využívané. Jedním takovým je hlavní dokument, který poslouží především při zpracovávání vícero dokumentů.   

Co je hlavní dokument

Hlavní dokument – master document – představuje jakýsi kontejner, do něhož lze vkládat obsah jiných dokumentů (tzv. přílohy). Nicméně jeho obsah je možné upravovat tak, jako to umí Writer – hlavní dokument je jen jeho rozšířenou, resp. upravenou verzí. Takže s pomocí hlavního dokumentu lze tvořit textové soubory, ale uplatní se zejména při správě dalších, vložených dokumentů.

Hlavní dokument s vloženými přílohami Hlavní dokument s vloženými přílohami

Jak to funguje

Soubory (resp. jejich obsah) vkládané do hlavního dokumentu jsou ve skutečnosti sekce. O sekcích již bylo psáno v článku Použití sekcí ve Writeru – vkládání obsahu z jiných souborů. Víte tedy, že sekce jsou do značné míry na stránce nezávislé objekty, které mohou obsahovat rozličný obsah, mj. i z jiných souborů, na které se odkazují. Tím můžete vytvořit soubor, který bude sloužit jako jakýsi „náhled“ na obsahy jiných souborů – ty v něm být umístěny nemusí, což sníží velikost souboru hlavního dokumentu. Přesto máte k dispozici všechny formátovací funkce jako ve Writeru, takže můžete přílohy a obsah mezi nimi (nikoliv tedy propojený, ale vlastní přímo hlavnímu dokumentu) upravovat dle libosti. Důležité je ale uvědomit si, že fakticky samotné přílohy neupravujete – hlavní dokument sice zaznamenává vaše změny, ale ty nejsou aplikovány do příloh (odkazovaných souborů). Přílohy samozřejmě upravovat můžete, buď přímo otevřením daných souborů a následnou aktualizací v hlavním dokumentu, anebo z hlavního dokumentu prostřednictvím Navigátoru. Můžete rovněž vytvářet rejstříky a obsahy, které budou zahrnovat vložené přílohy. Při tisku se vytiskne veškerý obsah vč. příloh.

Co je jiné

Pokud otevřete hlavní dokument, zjistíte, že uspořádání prostředí je stejné jako ve Writeru – to se týká i nástrojových lišt. Možná ale nebudete mít přístup k některým svým oblíbeným doplňkům, protože jejich autoři nezahrnuli hlavní dokument mezi moduly, ve kterých se mají vyskytovat. Zvláště u typografických doplňků, s jejichž pomocí by bylo možné vzhled veškerého obsahu hlavního dokumentu typograficky ujednotit, tu tak citelně chybí. Řešením může být úprava těchto doplňků nebo využití profilů, pokud je umí vytvářet, a jejich aplikace na daný obsah v každé příloze zvlášť (otevřené ve Writeru). Užitečné je také využití stylů, o němž bude pojednáno dále.

Navigátor v hlavním dokumentu

Jiný je také Navigátor. Ten zde na rozdíl od Writeru vystupuje ve dvou režimech; podívejte se na obrázek.

Navigátor v normálním a hlavním pohledu Navigátor v normálním a hlavním pohledu


Možná jste se dosud ptali, k čemu slouží v Navigátoru tlačítko
Přepnout, když je trvale zašedlé – neaktivní. Skutečně, ve Writeru nemá žádný význam… ale v hlavním dokumentu se jeho přítomnost stává nezbytnou. Přepíná totiž Navigátor mezi režimem typickým pro Writer a režimem pro správu příloh v hlavním dokumentu (na obrázku máte zobrazen Navigátor právě v tomto režimu.)

Přehled tlačítek Navigátoru v hlavním pohledu Přehled tlačítek Navigátoru v hlavním pohledu

Navigátor v hlavním pohledu má tato tlačítka:

  • Upravit… po stisknutí lze označenou přílohu upravovat, tj. otevře se zdrojový soubor. Odpovídá poklepání na položku v Navigátoru.
  • Aktualizovat… aktualizuje určitou část v hlavním dokumentu. Možnosti jsou Rejstříky, Obsah, Výběr, nebo vše. Výběr se zobrazí po delším stisknutí tlačítka.
  • Vložit… pomocí tohoto tlačítka se do hlavního dokumentu vkládají další přílohy. Lze přidat přílohu z již vytvořeného souboru (Soubor), přidat přílohu, jejíž zdroj teprve vytvoříte (Nový dokument), a Rejstřík.
  • Uložit také obsah… po stisknutí bude do hlavního dokumentu vložen obsah příloh. Pokud by došlo k odstranění odkazovaného souboru, bude jeho obsah stále k dispozici.
  • Přesunout nahoru/dolu… těmito tlačítky přesouváte jednotlivé položky v Navigátoru. Lze to i ručně, ale tento postup je pohodlnější.

Práce s přílohami

Přílohy můžete nejen vkládat, můžete je i odstraňovat a upravovat. Jedinou možností, jak lze přílohu odstranit, je použití kontextové nabídky na položce v Navigátoru. Upravovat přílohy lze poklepáním na položku v Navigátoru, stisknutím tlačítka Upravit nebo rovněž využitím kontextové nabídky. Ta obsahuje ještě další možnosti, k nimž existují ekvivalenty v podobě tlačítek v Navigátoru, ale i specifickou položku Upravit odkaz. Po klepnutí na ni se otevře okno Upravit sekce, což je vlastně jakési centrum pro správu sekcí a příloh (nejen) v hlavním dokumentu. V tomto okně je několik klíčových položek:

Okno pro úpravu sekcí (příloh) v dokumentu Okno pro úpravu sekcí (příloh) v dokumentu

  • Odkaz… toto pole musí být zaškrtnuté, jinak příloha nebude přílohou, ale obyčejnou sekcí. Pokud tedy toto pole odškrtnete, ztratíte vazbu na zdrojový soubor. Obsah přílohy je pak v hlavním dokumentu sekcí, takže pokud byste potřebovali ze sekce opět vytvořit přílohu, přepněte Navigátor do normálního režimu (typického pro Writer), najděte danou sekci, z kontextové nabídky vyberte Upravit, v otevřeném okně zaškrtněte pole Odkaz a klepnutím na tlačítko ... naveďte hlavní dokument na soubor, který si přejete vložit jako přílohu. Původní sekce bude přepsána obsahem této přílohy.
  • Zamknuto… pokud je toto pole zaškrtnuté, nemůžete v příloze provádět žádné úpravy. Je to také výchozí stav příloh. Chcete-li tedy přílohy upravovat, je třeba, aby byly odemknuté, ale pamatujte na to, že při aktualizaci příloh přijdete o všechny změny, které jste provedli; změny v přílohách hlavního dokumentu se nezahrnují do zdrojových souborů.
  • Skrýt… někdy je výhodné určitou přílohu skrýt. Hodí se to například tehdy, pokud si přejete obsah hlavního dokumentu vytisknout a nechcete tisknout vše. Samozřejmě Obsah zůstává zachován, ale pokud jej zaktualizujete, bude obsahovat záznamy jen těch příloh, které nejsou skryté.

Styly v hlavním dokumentu

Doporučuje se pro přílohy a hlavní dokument používat stejnou šablonu. Tím se zamezí nepříjemnostem a překvapení.

Práce se styly je v hlavním dokumentu poněkud specifická, ale v podstatě koresponduje se zvyklostmi danými napříč OpenOffice/LibreOffice. Jelikož se hlavní dokument chová do značné míry jako Writer, je v něm samozřejmě možné vytvářet a upravovat styly. Pokud v něm tedy vytvoříte nějaký styl a pak do hlavního dokumentu vložíte přílohu, která bude mít rovněž nějaké styly, připojí se ke stylům hlavního dokumentu. Pokud však mají styly přílohy stejné pojmenování jako styly hlavního dokumentu, použijí se styly hlavního dokumentu. Takže pokud do hlavního dokumentu vložíte přílohu, která obsahuje styly, z nichž aspoň část se nevyskytuje v hlavním dokumentu, a pak vložíte další přílohu, která obsahuje styly, které jsou (aspoň některé) stejně pojmenované jako styly v první příloze, dojde k následujícímu: do hlavního dokumentu se vloží styly z první přílohy, ale styly z druhé přílohy už ne, i kdyby byly definovány jinak, jen měly stejný název. Klíčovým parametrem není formátování stylu, ale jeho název.

Jak vytvořit hlavní dokument

Hlavní dokument můžete vytvořit několikerými způsoby. Asi nejpoužívanější bude využití nabídky Soubor | Nový | Hlavní dokument. Do nově vzniklého hlavního dokumenty pak přílohy vložíte prostřednictvím Navigátoru.

Druhý způsob je poněkud delikátní. Vytvořte obsah ve Writeru – ten, který se má stát jednou z příloh. A potom použijte příkaz z nabídky Soubor | Odeslat | Vytvořit hlavní dokument. Otevře se ukládací okno, v němž určíte název souboru, který se má vytvořit, a jeho umístění. Zároveň v rozbalovací nabídce Styl vidíte aktuálně použité styly v dokumentu. Jakmile takto vytvoříte hlavní dokument, bude obsah souboru, který je nyní jeho přílohou, zkopírován do nově vzniklého stejně pojmenovaného textového souboru – budete tedy mít hlavní dokument, který bude obsahovat vloženou přílohu, přičemž soubor, jehož obsah slouží jako příloha, bude stejně pojmenovaný a bude kopií obsahu, který tvořil váš původní soubor; je to jeho kopie, byť jinak pojmenovaná. Nakonec budete dotázáni, zda si přejete aktualizovat přílohu – to znamená, že hlavní dokument bude obsahovat tuto přílohu a že v něm bude zobrazená (to neznamená, že bude její obsah do hlavního dokumentu vložen, jak už jsme si vysvětlili výše). Pokud odpovíte „Ano“, příloha se do hlavního dokumentu vloží, odpovíte-li „Ne“, pouze se vytvoří příloha (sekce) s názvem přílohy (odkazovaného souboru), ale ta bude prázdná.

Možnost aktualizace přílohy hlavního dokumentu již při jeho vytvoření Možnost aktualizace přílohy hlavního dokumentu již při jeho vytvoření


Původní soubor se uzavře, ale můžete jej znovu otevřít a dále na něm pracovat. Jeho obsah znovu můžete vložit do hlavního dokumentu; pokud se rozhodnete umístit jej do již vytvořeného, postupujte tak, že si v ukládacím okně daný hlavní dokument vyberete a potvrdíte. Vytvoří se opět kopie vkládaného souboru, která bude sloužit jako příloha, a otevře se hlavní dokument. Původní soubor, který sloužil jako příloha, již můžete smazat, nyní je přílohou nově vytvořený textový soubor. Je kopií aktuálního stavu ve vašem zdrojovém souboru. Obsah původní přílohy se přepíše. V hlavním dokumentu tak zůstane jediná příloha, ta nově vytvořená. 

Uplatnění tohoto postupu je na vaší volbě. Můžete si tak například vytvářet různé verze nebo zálohy apod. 

Autor používá LibreOffice 4.0.3

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 5
 

Komentáře

user avatar laco
Odpovědět
Hlavní dokument – pomocník při správě rozsáhlých dokumentů
22. 06. 2013, 17:15:38
fajn článok
túto funkciu pozná asi len nejaké promile ľudí aj v MSO :)
user avatar Tumorinsitu
Odpovědět
V OO nefunguje vytvoření HD
28. 06. 2013, 19:23:42
Bohužel v OO není možné vytvořít hlavní dokument přes nabídku Soubor > Odeslat > ... Ve verzích 3.0.x to ještě šlo, myslím, že nejde od 3.2. Já jsem tento postup používal spíš pro případ, kdy jsem potřeboval rozdělit velký dokument do jednotlivých kapitol, které měly být ve zvláštních souborech. Tak snad to ve verzi 4 opraví, ale obávám se, že toto bude další věcí, která zůstane dlouho nevyřešena.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:V OO nefunguje vytvoření HD
28. 06. 2013, 21:17:54
Díky za upozornění. Navrhuju, aby do článku přibyla informace, že soubor MUSÍ OBSAHOVAT NĚJAKÝ NADPIS, jinak nelze popsaný způsob použít.
user avatar imcon
Odpovědět
Hlavní dokument – pomocník při správě rozsáhlých dokumentů
29. 03. 2015, 23:04:43
Díky za skvělé články, zrovna jsem si lámal hlavu tím, jestli něco podobného LO umožňuje. Nyní je to jasné.
Co se mi ovšem nepovedlo, a v článcích to popsané není, je vytvořit hlavní dokument tak, aby mezi vloženými dokumenty byl vždy text (tedy podle příkladů tohoto článku). Můžu vložit x dokumentů, ale jak vložit více Textových bloků hlavního dokumentu nevím. I když vložím víc sekcí, zůstane jen jeden textový blok.
Používám LO4.3
Díky za radu.

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Petr Valach

Petr Valach

Redaktor & editor OpenOffice.cz a LinuxEXPRES.cz. Správce sociálních médií těchto redakcí. Člen nadace The Document Foundation. Ve svém volnu se věnuje popularizaci vědy a fotografování.

 
 
 
woo jaw demo hz