Použití sekcí ve Writeru – vkládání obsahu z jiných souborů

writer.png Opomíjenou, a přesto velmi užitečnou funkcí Writeru jsou sekce. Uplatnění najdou při správě rozsáhlých dokumentů tvořených vloženými odkazy na jiné dokumenty, při poměrně radikálních formátovacích úpravách souborů a podobně. Jsou to jakési „stránky ve stránce“.  

Co jsou sekce

Sekce využijete tehdy, pokud chcete do souboru vložit text, obrázky či jiné objekty (třeba i z jiného souboru) nebo pokud si přejete, aby určitý obsah nebyl editovatelný nebo skrývatelný. Zároveň můžete pomocí sekcí vkládat i jiné sekce nebo i soubory ve formě odkazů z jiných souborů.

Náhled na část dokumentu tvořeného dvěma sekcemi Náhled na část dokumentu tvořeného dvěma sekcemi

Jak vytvořit sekci

Způsobů, jak do dokumentu přidat sekci, je několik, závisejí na účelu a zdroji obsahu sekce.

  1. Chcete-li vytvořit sekci takříkajíc „na zelené louce“, použijte nabídku Vložit | Sekce…
  2. Můžete označit určitý text a použít výše uvedený příkaz.
  3. Zkopírujte část jiného dokumentu a vložte ji jako DDE objekt.

Vytváření sekcí prostřednictvím příkazu Vložit

Jakmile použijete příkaz Vložit | Sekce…, otevře se dialogové okno Vložit sekci, v němž definujete parametry nově vytvářené sekce. Pokud si přejete vytvořit jednosloupcovou sekci a její obsah upravovat až dodatečně, nemusíte v okně nic měnit a pouze stisknout tlačítko Vložit; nicméně možná se vám budou hodit možnosti, které sekce (a toto okno) umožňují. Podívejme se na ně.

V poli Nová sekce je předvolený název nové sekce – ve formátu „Sekce#“. Samozřejmě si můžete sekci pojmenovat po svém. V seznamu pod tímto polem pak vidíte další sekce, které jsou v dokumentu. Díky tomu tak můžete zvolit název, který již není použit, jinak sekci nevytvoříte.

Správa sekcí v okně Vložit sekci/Upravit sekce Správa sekcí v okně Vložit sekci/Upravit sekce


Sekci můžete využít jako jakýsi kontejner zobrazující jiné soubory. Jednoduše zaškrtněte pole
Odkaz a pomocí tlačítka ... vyhledejte příslušný soubor (měl by být ve formátu Writer, takže buď *.odt nebo *.ott). Pokud vložený soubor obsahuje sekce, můžete vložit jen ji – k tomu slouží combo-box Sekce. Budete-li někdy v budoucnu chtít, aby sekce neobsahovala jen odkaz na daný soubor (sekci), ale aby jeho obsah byl do sekce přímo vložen, můžete odkaz rozpojit – prostřednictvím nabídky Upravit | Odkazy… V otevřeném okně si vyberete příslušnou sekci (odkaz) a stisknete tlačítko Rozpojit odkaz. V tomto okně také můžete vyměnit odkazovaný soubor za jiný (stisknutím tlačítka Upravit), totéž můžete učiniti prostřednictvím Navigátoru – vyhledejte v něm příslušnou sekci, stiskněte pravé tlačítko a z nabídky vyberte Upravit. V něm už si známým způsobem upravíte odkaz.

Správa odkazů v okně Upravit odkazy Správa odkazů v okně Upravit odkazy


Možnosti vložení sekce jako DDE objektu se budeme věnovat dále.

Sekci lze uzamknout proti změnám – k tomu stačí, jak je zřejmé, pole Zamknout. Tuto ochranu můžete ještě pojistit zaheslováním – buď zaškrtněte pole S heslem, nebo stiskněte tlačítko ..., kterým zároveň měníte aktuální heslo, ale jeho funkce je v takovém případě stejná, jako byste pole S heslem odškrtli a zase zatrhli.

Sekce může být skryta – po zaškrtnutí pole
Skrýt. Sekce rovněž může být skryta jen za určité podmínky, kterou vepíšete do pole S podmínkou. Zajímá-li vás příslušná syntaxe, podívejte se do nápovědy k programu.

Poslední možností na této kartě je umožnit editaci sekce i v případě, že je dokument určen jen pro čtení – zaškrtnutím pole
Upravitelné v dokumentu jen pro čtení.

Sloupce, odsazení a pozadí v sekci

Na další záložce – Sloupce – lze upravovat sloupcový vzhled sekce. Má-li sekce jeden sloupec, nemůžete v této záložce nic upravovat. Daleko zajímavější možnosti jsou v případě použití vícesloupcového vzhledu; podrobné informace o této kartě a vůbec o tvorbě sloupců ve Writeru pojednává článek Ako na stĺpce v textovom dokumente, proto si jej v případě zájmu přečtěte.

Jeden z příkladů nastavení sloupců v sekci Jeden z příkladů nastavení sloupců v sekci


Sekci lze odsadit – z hlediska sazby to tak je často velmi výhodné. Slouží k tomu záložka
Odsazení, ve které si můžete vybrat, zda bude sekce odsazena zleva nebo zprava – pomocí náhledu získáte okamžitě přibližný dojem, jak bude uspořádání v dokumentu vypadat, a můžete tak zvolit přijatelné hodnoty.

Dále lze určit výplň sekce – na záložce
Pozadí. Můžete buď vybrat nějaký obrázek nebo zvolit barvu z barevné palety.

Podbarvení sekcí obrázkem nebo barvou na kartě Pozadí Podbarvení sekcí obrázkem nebo barvou na kartě Pozadí

Seznam poznámek

Na poslední záložce tohoto okna, Poznámky pod čarou/vysvětlivky, určujete chování poznámek pod čarou, ev. vysvětlivek, pokud je v sekci použijete. V obou případech jsou k dispozici tytéž možnosti, popíšeme si je na vysvětlivkách. Vložíte-li do sekce vysvětlivku, bude odkazovat na seznam vysvětlivek na konci dokumentu/stránky, na niž odkazuje. Můžete však chtít vysvětlivky této sekce shromáždit pod danou sekcí, v takovém případě zaškrtněte pole Shromáždit na konci textu (oblasti). Tím se nebudou vysvětlivky sekce plést s vysvětlivkami zbytku dokumentu. 

Zároveň lze pro vysvětlivky sekce restartovat jejich číslování, případně určit číslo, od jakého se budou vysvětlivky číslovat. A nakonec můžete použít i vlastní formát pro číslování  – zatrhněte všechna tři příslušná pole, abyste tuto funkci aktivovali, a například si určete, že budete vysvětlivky číslovat ve formátu -I.-. Je to velmi jednoduché.

Jakmile jste spokojeni a sekci vytvoříte, je možné každou z nich dále upravovat. V Navigátoru si vyberte příslušnou sekci a z kontextové nabídky vyberte příkazy Upravit. V okně Upravit sekce vidíte nalevo seznam sekcí a jejich vlastnosti (viditelnost, uzamčení). Klepněte do seznamu sekcí na nějakou sekci a upravujte ji po stisknutí tlačítka Možnosti… V tomto okně rovněž můžete sekce mazat a přidávat nové, nebo vkládat sekce do již vytvořených sekcí…

Úprava vysvětlivek a poznámek pod čarou vložených do sekce Úprava vysvětlivek a poznámek pod čarou vložených do sekce

Vytváření sekcí jako DDE objektů

Velmi výhodné bývá vkládání DDE objektů do sekcí. Tím máte nad nimi větší kontrolu a můžete je upravovat daleko více nezávisle na zbytku dokumentu. (To ovšem platí o sekcích obecně.) Sekce v dokumentu je vlastně jakousi z větší části nezávislou stránkou na stránce dokumentu.

DDE objekt lze do sekce vložit dvojím způsobem:

  1. Z nabídky Vložit | Sekce… V otevřeném okně zatrhněte pole OdkazDDE a do pole DDE příkaz napište příkaz (cestu) DDE objektu; příslušnou syntaxi najdete v nápovědě programu.
  2. Zkopírujte část, kterou chcete vložit jako DDE objekt, z jiného souboru a vložte ji do již vytvořené (prázdné) sekce prostřednictvím nabídky Vložit jinak, přičemž v otevřeném okně vyberte možnost Odkaz DDE.

Druhý způsob budete asi využívat častěji, protože si nemusíte pamatovat syntaxi vkládaných DDE částí.

V okně Upravit sekce lze vidět syntaxi příkazu vloženého DDE objektu V okně Upravit sekce lze vidět syntaxi příkazu vloženého DDE objektu

Důležitým poznatkem je, že DDE objekt funguje jako odkaz, takže ho lze jako odkaz již popsaným způsobem také upravovat.

Práce se sekcemi je velmi podobná práci s tzv. Hlavním dokumentem; je to jeden z opomíjených modulů OpenOffice/LibreOffice a budeme se mu věnovat v dalším článku.

(Jako ve škole) Průměr: 1.25 | Hodnotilo: 4
 

Komentáře

user avatar neutr
Odpovědět
Použití sekcí ve Writeru – vkládání obsahu z jiných souborů
7. 06. 2013, 07:48:39
Zrovna jako na zavolanou. Pracuji sice s Writer-em jen málo, a když tak jako s editorem webových stránek. Zrovna jsem však řešil problémy překladů obsáhlých textů. Tedy něco co dělám jen nerad. Abych to nemusel jako datel (píšu sice dost rychle, ale ne tak jak bych si přál) vyťukávat, chtěl jsem použít nástroj integrovaný do "překladače Google". Je to vstup mikrofonem (běžně pro vyhledávání ap.).
Ten funguje a bude zřejmě asi ještě dlouho - jen pod Chromem. Má to výhodu v tom, že po zápisu hlasu (nutno někdy poopravit) je možné kliknutím přeložit, nebo i reverzně zkontrolovat překlad. Překlad lze různě porovnávat s podobnými a tím se dosahuje velice dobré úrovně překladu do (z) jakéhokoliv jazyka. Bylo by to perfektní, když by neměl určitou nectnost (nedostatek v obsluze). Vytvořený text se musí vykopírovat jinak se přepíše novým diktátem.
Existuje ale ještě nástroj podobný, také od Google, a ten je specializovaný na "diktát" - sekundárně pak umí totéž - překlad jedním kliknutím, ale co je důležitější, že jedním kliknutím diktáty skládáme za sebe. Nemusíme tedy kopírovat hned, ale hodíme šipkou "přídavek" pod již načtený (editovatelný text). Tam také uděláme základní formátování aj.
Jednoduše diktováním uděláme "článek", uložíme originál a hned ho přeložíme, pokud to je potřeba - a uložíme překlad. A dostáváme se k meritu věci. Do složky kterou si vytvořím ukládám jak diktáty, tak třeba i překlady (z cizích zdrojů), a ty pak potřebuji linkovat do Writer-u.
Jde vlastně jen o systém práce, který lze dělat jakkoliv obtížně. Ale jde to i snadno.

Článek hodnotím za "1" nejen proto, že přišel jak "na zavolanou", ale proto, že je to správně objemné tématicky - ani moc (jako když se orientuji podle nápovědy), ani málo jako orientace vyhledávání heslem.
Děkuji:

PS: Ten nástroj je "TalkTyper" [url=http://talktyper.com/]Mikrofon -text[/url]. Bohu žel musíte k tomu mít nainstalovaný Google Chrome, který je u mne asi 2x pomalejší nežli Firefox :-(
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Použití sekcí ve Writeru – vkládání obsahu z jiných souborů
11. 06. 2013, 02:24:30
Doufám, že druhý díl věnovaný hlavním dokumentům pro vás bude stejně užitečný. Dopsal jsem ho v neděli ráno, tak snad se tu v dohledné době objeví.
user avatar Tumorinsitu
Odpovědět
Odkazy na vlastní sekce
24. 06. 2013, 20:05:08
Dobrý článek. Sekce používám hodně čast.

Mnohem zajímavější je ale použít odkaz na sekci ve stejné dokumentu. To se hodí například v případě, že v souboru se na více místech opakuje shodný text. Jednou jej vložíte do sekce, poté už vkládáte jen odkaz na tuto sekci. Super věc, například pokud zpracováváte více podobných dokumentů a nechcete mít každý soubor zvlášť, především je to dobré kvůli hromadným úpravám, formátování a tak.

Použil jsem to třeba na zpracování standardních postupů v naší organizaci, kdy některé kapitoly nebo části v jednotlivých textech jsou shodné. Vytvořil jsem si na začátku dokumentu texty v sekcích, které jsem chtěl, aby se mi pak do jednotlivých postupů vkládaly a automaticky se načetly, pokud něco změním. Ty najedno lze pak uložit ještě do další sekce a mohu je kompletně skrýt.

Další možností, jak vytvořit tyto "vzorové" sekce a nebát se o ně, je vložit je do záhlaví nebo zápatí určité šablony stránky. Tam totiž zůstávají a nehrozí, že je někdo omylem smaže, což se může u skrytých sekcí stát.

Vůbec záhlaví a zápatí stránek, které nadefinujete jako styly a pak nakonec nepoužijete, může být jako dobrá skrýš prakticky pro cokoli. Jojo, užitečné věci a hračičky v jednom.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Odkazy na vlastní sekce
24. 06. 2013, 21:58:37
To je ale pěkné využití sekcí :-)) Díky pěkně.

Sekce samozřejmě můžete zamykat a opatřovat heslem. Tím je nikdo nesmaže :-)
user avatar Tumorinsitu
Odpovědět
Re:Re:Odkazy na vlastní sekce
28. 06. 2013, 19:12:28
Hm, já jsem o tom nějak neuvažoval, že zamnknutí chrání i samotnou sekci před smazáním. Domníval jsem se, že se zamkne pouze obsah. Tak to je vlastně docela dobře, ale to skrývání se mi moc nelíbí, když nezůstane v daném místě nějaký indikátor, který dá jasně najevo, že tam něco skrytého je. Ale to se týká třeba i záložek. Snad časem.
user avatar Tumorinsitu
Odpovědět
Použití sekcí ve Writeru – vkládání obsahu z jiných souborů
24. 06. 2013, 20:40:00
Pomocí DDE objektů jsem také zkoušel vkládat části textů. Odkaz se vytváří na záložku celého textu, řetězce i více odstavců. Nevýhodou je, že takové záložky nelze v nativním prostředí zobrazit (o rozšíření vím).
user avatar imcon
Odpovědět
Použití sekcí ve Writeru – vkládání obsahu z jiných souborů
29. 03. 2015, 23:41:20
Měl bych jeden dotaz k sekcím s vloženým odkazem na jiný soubor.
Potřeboval bych pár dokumentů s touto vlastností vytvořit, problém je v tom, že dokumenty sdílíme mezi nekolika počítači (zrcadlení na lokální disky pomocí cloudového řešení), různými uživateli. A pokud je složka s dokumenty na každém počítači umístěna na jiném místě (jednou disk C, jindy D, či v nějakých podsložkách...), odkazy nepracují.
Lze vložit relativní odkazy? Tedy pokud by byl zpracovávaný soubor a odkazované soubory ve stejném adresáři ale ten adreář byl umístěn pokaždé někde jinde - dungovalo by to?
Jak tuto věc řešit?
Díky za radu a užitečný článek!
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Použití sekcí ve Writeru – vkládání obsahu z jiných souborů
30. 03. 2015, 12:13:18
Je to bohužel špatné, protože i když lze relativní cestu vložit (s jistým omezením - pokud se zadá jen název souboru, je automaticky převeden na doménu v odkazu se schématem http), automaticky se převede na absolutní. Možná už na to existuje feature request - a pokud ne, lze ho samozřejmě přidat a třeba to bude slavit úspěch.

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Petr Valach

Petr Valach

Redaktor & editor OpenOffice.cz a LinuxEXPRES.cz. Správce sociálních médií těchto redakcí. Člen nadace The Document Foundation. Ve svém volnu se věnuje popularizaci vědy a fotografování.

 
 
 
woo jaw demo hz