Programovanie makier v LibreOffice: Bubble sort (bublinkové triedenie)

Vývoj V článku si predstavíme známy triediaci algoritmus, ktorým môžete v poli triediť čísla napr. od najmenších po najväčšie. Tento triediaci algoritmus je známy ako bubble sort.  

Bubble sort

Bubble sort, po slovenský bublinkové triedenie, patrí medzi najmenej efektívne algoritmy na triedenie. Čiže jeho použiteľnosť v podnikových aplikáciach je silne otázne. I napriek tomu je to často prvý komplexnejší algoritmus, ktorý naučí začiatočných programátorov vnorené cykly a swapovaniu (vzájomnej výmeny). Preto si ukážeme algoritmus i my.

A najlepšie použitie triediaceho algoritmu mi pripadá v našej aplikácii LOTO, ktorá sa snaží aspoň trocha tváriť reálne a ako vidíte na stránke Tipos, skutočne sú tam vyžrebované čísla podľa poradia. Takže niečo podobné urobíme i my. Poďme najprv k princípu bubble sortu.

Majme 5 čísel:

5 10 2 48 7

A chceme ich utriediť bublinkovým triedením.

1. iterácia

5 10 2 48 7 // 5 nie je väčšie ako 10, nič sa neudeje

5 10 2 48 7 //10 je väčšie ako 2, preto dôjde k výmene

5 2 10 48 7 //10 nie je väčšie ako 48, nič sa neudeje

5 2 10 48 7 //48 je väčšie ako 7, preto dôjde k výmene

2. iterácia

5 2 10 7 48 //5 je väčšie ako 2, preto dôjde k výmene

2 5 10 7 48 //5 je menšie ako 10, nič sa neudeje

2 5 10 7 48 //10 je väčšie ako 7, preto dôjde k výmene

2 5 7 10 48 //10 je menšie ako 48, nič sa neudeje

3. iterácia doplnková iterácia, algoritmus by si mal byť istý, že je utriedené

2 5 7 10 48

2 5 7 10 48

2 5 7 10 48

2 5 7 10 48

Poďme si ukázať implementáciu bublinkového triedenia už zakomponovaného do hry LOTO. Okrem toho som optimalizoval kód hry LOTO a snáď sa vám zmeny budú páčiť.

1. program: Tipovacia hra LOTO s prídavkom bublinkového triedenia

Sub LOTO  REM začiatok procedúry 
    Dim tipPole(1 To 6) As Integer  REM deklarácie premenných 
    Dim lotoPole1(1 To 6) As Integer
    Dim lotoDodatkoveCislo1 As Integer
    Dim lotoPole2(1 To 6) As Integer
    Dim lotoDodatkoveCislo2 As Integer
    Dim vstup As String

    For i = 1 To 6 REM užívateľ zadal svoj tip
      vstup = InputBox("Zadajte váš " & i & " tip!")
      If IsNull(vstup) Then
          MsgBox "Nič si nezadal!"
        Exit Sub    
      End If
      If Len(Trim(vstup)) = 0 Then
        MsgBox "Nič si nezadal!"
        Exit Sub    
      End If 
      If Int(Trim(vstup)) <= 0 OR Int(Trim(vstup)) >= 50 Then  REM prvá zmena
        MsgBox "Zadal si mimo interval lotérie!"
        Exit Sub    
      End If 
      tipPole(i) = Int(vstup)
        
      For j = 1 To 6  REM druha zmena
        If tipPole(i) = tipPole(j) Then
            If i <> j Then
                MsgBox "Tipy majú byť rozdielné!"
                Exit Sub
            End If
        End If
      Next
      vstup = ""
    Next

    Dim boolPremenna As Boolean
    Dim pocitadlo As Integer 

    For i = 1 To 6  REM tretia zmena
         lotoPole1(i) = Int((49-1+1)*Rnd+1)
         Do
            pocitadlo = 0
                For j = 1 To 6
                    If lotoPole1(i) = lotoPole1(j) Then
                        If i <> j Then
                            lotoPole1(i) = Int((49-1+1)*Rnd+1)
                            pocitadlo = pocitadlo + 1
                            Exit For
                        End If
                    End If
                Next
             Loop While pocitadlo = 1
         Next      
    
    For i = 1 To 6 
         lotoPole2(i) = Int((49-1+1)*Rnd+1)
         Do
            pocitadlo = 0
                For j = 1 To 6
                    If lotoPole2(i) = lotoPole2(j) Then
                        If i <> j Then
                            lotoPole2(i) = Int((49-1+1)*Rnd+1)
                            pocitadlo = pocitadlo + 1
                            Exit For
                        End If
                    End If
                Next
             Loop While pocitadlo = 1
         Next  
    
    
    boolPremenna = True
    
    Do
        pocitadlo = 0
        lotoDodatkoveCislo1 = Int((49-1+1)*Rnd+1) REM prvy ťah dodatkového čísla 
        
        For i = 1 To 6  REM testujeme či sú čísla rozdielne 
            If lotoPole1(i) = lotoDodatkoveCislo1 Then
                pocitadlo = pocitadlo + 1            
            End If     
        Next
        
        If pocitadlo = 0 Then
            boolPremenna = False
        End If 
    Loop While boolPremenna = True 

    boolPremenna = True   
    
    Do
        pocitadlo = 0
        lotoDodatkoveCislo2 = Int((49-1+1)*Rnd+1) REM druhý ťah dodatkového čísla 
        
        For i = 1 To 6  REM testujeme či sú čísla rozdielne 
            If lotoPole2(i) = lotoDodatkoveCislo2 Then
                pocitadlo = pocitadlo + 1            
            End If     
        Next
        
        If pocitadlo = 0 Then
            boolPremenna = False
        End If 
    Loop While boolPremenna = True 

    Dim pocitadlo1 As Integer    
    pocitadlo1 = 0
    
    For i = 1 To 6   REM konečne sme sa dostali k vyhodnocovaniu 
        For j = 1 To 6
            If tipPole(i) = lotoPole1(j) Then
                pocitadlo1 = pocitadlo1 + 1
            End If
        Next
    Next
    
    Dim pocitadlo2 As Integer
    pocitadlo2 = 0
    
    For i = 1 To 6    
        For j = 1 To 6
            If tipPole(i) = lotoPole2(j) Then
                pocitadlo2 = pocitadlo2 + 1
            End If
        Next
    Next
    
    
    Dim pocitadloDod1 As Integer
    pocitadloDod1 = 0

    For i = 1 To 6  
        If tipPole(i) = lotoDodatkoveCislo1 Then
            pocitadloDod1 = pocitadloDod1 + 1            
        End If     
    Next
    
    Dim pocitadloDod2 As Integer
    pocitadloDod2 = 0
    
    For i = 1 To 6  
        If tipPole(i) = lotoDodatkoveCislo2 Then
            pocitadloDod2 = pocitadloDod2 + 1            
        End If     
    Next
    
    
    Dim retazec1 As String
    retazec1 = "p"
    
    If pocitadlo1 = 6 Then 
        If pocitadloDod1 = 0 Then
            retazec1 = "500 000 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo1 = 6 Then 
        If pocitadloDod1 = 1 Then
            retazec1 = "500 000 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo1 = 5 Then
        If pocitadloDod1 = 1 Then
            retazec1 = "10 000 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo1 = 5 Then
        If pocitadloDod1 = 0 Then        
            retazec1 = "2770,60 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo1 = 4 Then
        If pocitadloDod1 = 0 Then
            retazec1 = "29,10 €"
        End If
    End If
        
    If pocitadlo1 = 4 Then
        If pocitadloDod1 = 1 Then
            retazec1 = "29,10 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo1 = 3 Then
        If pocitadloDod1 = 1 Then 
            retazec1 = "17,60 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo1 = 2 Then
        If pocitadloDod1 = 1 Then 
            retazec1 = "5,50 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo1 = 3 Then
        If pocitadloDod1 = 0 Then
            retazec1 = "4,40 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo1 = 2 Then
        If pocitadloDod1 = 0 Then
            retazec1 = "0 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo1 = 1 Then
        If pocitadloDod1 = 1 Then
            retazec1 = "0 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo1 = 1 Then
        If pocitadloDod1 = 0 Then
            retazec1 = "0 €"
        End If
    End If

    If pocitadlo1 = 0 Then
        If pocitadloDod1 = 1 Then
            retazec1 = "0 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo1 = 0 Then
        If pocitadloDod1 = 0 Then
            retazec1 = "0 €"
        End If
    End If

    Dim retazec2 As String
    retazec2 = "k"
    
    If pocitadlo2 = 6 Then
        If pocitadloDod2 = 0 Then
            retazec2 = "500 000 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo2 = 6 Then
        If pocitadloDod2 = 1 Then
            retazec2 = "500 000 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo2 = 5 Then
         If pocitadloDod2 = 1 Then
            retazec2 = "5 000 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo2 = 5 Then 
        If pocitadloDod2 = 0 Then
            retazec2 = "250 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo2 = 4 Then 
        If pocitadloDod2 = 0 Then    
            retazec2 = "25 €"
        End If
    End If
        
    If pocitadlo2 = 4 Then 
        If pocitadloDod2 = 1 Then    
            retazec2 = "25 €"
        End If
    End If 
    
    If pocitadlo2 = 3 Then
        If pocitadloDod2 = 1 Then 
            retazec2 = "10 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo2 = 2 Then
        If pocitadloDod2 = 1 Then 
            retazec2 = "5 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo2 = 3 Then 
        If pocitadloDod2 = 0 Then
            retazec2 = "3 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo2 = 2 Then
        If pocitadloDod2 = 0 Then
            retazec2 = "0 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo2 = 1 Then
        If pocitadloDod2 = 1 Then
            retazec2 = "0 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo2 = 1 Then
        If pocitadloDod2 = 0 Then
            retazec2 = "0 €"
        End If
    End If

    If pocitadlo2 = 0 Then
        If pocitadloDod2 = 1 Then
            retazec2 = "0 €"
        End If
    End If
    
    If pocitadlo2 = 0 Then
        If pocitadloDod2 = 0 Then
            retazec2 = "0 €"
        End If
    End If
    
    Dim vytriedenePole1(1 To 6) As Integer
    Dim vytriedenePole2(1 To 6) As Integer
    Dim pomocnaPremenna As Integer 
    
    For i = 1 To 6
        vytriedenePole1(i) = lotoPole1(i)
    Next 
     
    For i = 1 To 6
        vytriedenePole2(i) = lotoPole2(i)
    Next
    
    For i = 1 To 5  REM štvrtá zmena je bubble sort
        For j = 1 To 5 
            If vytriedenePole1(j) > vytriedenePole1(j+1) Then
                pomocnaPremenna = 0
                pomocnaPremenna = vytriedenePole1(j+1)
                vytriedenePole1(j+1) = vytriedenePole1(j)
                vytriedenePole1(j) = pomocnaPremenna
            End If
        Next
    Next    
    
    For i = 1 To 5 REM bubble sort
        For j = 1 To 5 
            If vytriedenePole2(j) > vytriedenePole2(j+1) Then
                pomocnaPremenna = 0
                pomocnaPremenna = vytriedenePole2(j+1)
                vytriedenePole2(j+1) = vytriedenePole2(j)
                vytriedenePole2(j) = pomocnaPremenna
            End If
        Next
    Next 
    REM a nakoniec vyvrcholenie programu
    
    MsgBox "Deň žrebovania: 27.08.2017" & Chr(10) & "Váš tip: " & tipPole(1) & " " & tipPole(2) & " " & tipPole(3) & " " & tipPole(4) & " " & tipPole(5) & " " & tipPole(6) & " " & Chr(10) & "1. ťah: " & lotoPole1(1) & " " & lotoPole1(2) & " " & lotoPole1(3) & " " & lotoPole1(4) & " " & lotoPole1(5) & " " & lotoPole1(6) & Chr(10) & "Podľa poradia: " & vytriedenePole1(1) & " " & vytriedenePole1(2) & " " & vytriedenePole1(3) & " " & vytriedenePole1(4) & " " & vytriedenePole1(5) & " " & vytriedenePole1(6) & " " & Chr(10) & "A dodatkové číslo k 1. ťahu: " & lotoDodatkoveCislo1 & Chr(10) & "2. ťah: " & lotoPole2(1) & " " & lotoPole2(2) & " " & lotoPole2(3) & " " & lotoPole2(4) & " " & lotoPole2(5) & " " & lotoPole2(6) & Chr(10) & "Podľa poradia: " & vytriedenePole2(1) & " " & vytriedenePole2(2) & " " & vytriedenePole2(3) & " " & vytriedenePole2(4) & " " & vytriedenePole2(5) & " " & vytriedenePole2(6) & Chr(10) & "A dodatkové číslo k 2. ťahu: " & lotoDodatkoveCislo2 & Chr(10) & Chr(10) & "V 1. ťahu ste uhadli " & pocitadlo1 & " čísla a " & pocitadloDod1 & " dodatkových čísel a vyhrávate " & retazec1 & "!" & Chr(10) & "V 2. ťahu ste uhadli " & pocitadlo2 & " čísla a " & pocitadloDod2 & " dodatkových čísel a vyhrávate " & retazec2 & "!"

End Sub  REM koniec procedúry

Výsledok aj s vyžrebovanými číslami podľa poradia Výsledok aj s vyžrebovanými číslami podľa poradia

Rozbor makra:

Zmeny v programe oproti minulej implementácie hry LOTO sú niekoľko. Rozpíšeme si ich v bodoch.

1. zmena: optimalizácia vstupu s pomocou pridania logického súčtu OR

2. zmena: ak zadá užívateľ vstup mimo definovaný interval, tak skončí makro hneď a nie až po skončení zadávania intervalu šiestich čísel

3. zmena: vylepšený algoritmus produkcie náhodných čísel pre hru LOTO. Algoritmus už nemusí generovať 6 nových čísel pri objavení chyby, ale vygeneruje len jedno číslo práve tam, kde nastala chyba (rozumejte, že sa vyskytlo rovnaké číslo aké už bolo vyžrebované).

4. zmena: pridané bublinkové triedenie

Okrem bublinkového triedenia existuje nespočetne veľa triediacich algoritmov. Môžeme sa im venovať, ale až v záverečnej etape seriálu. Zatiaľ máme za sebou začiatky a ešte nás čaká jedno alebo dve články k začiatočnej fázy seriálu a potom naskočíme k náročnejším veciam.

 (Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 5
 

Komentáře

user avatar neutr
Odpovědět
Programovanie makier v LibreOffice: Bubble sort (bublinkové triedenie)
27. 09. 2017, 19:05:53
Tenhle příspěvek se mi už moc nelíbí přestože je z pohledu pochopení postupů správně. 350 řádků je moc. Mimo toho sice řeší chybu při zápisu duplicity, ale řeší to tak že proces ukončí.

Vlastní volba čísel (tip) musí být zabezpečena z uživatelského hlediska lépe. Věřím, že tyto nedostatky autor zná a chtěl s nimi něco udělat - možná postupně v rámci seriálu. Ve skutečnosti by na to mělo stačit maximálně 100 řádků kódu. Uvádím ukázku která řeší dvěma různými způsoby zadávání tipů. je to jednak zřízení návratových cyklů při chybě tak aby se dalo opravit volbu a pokračovat. Dále zápis dříve vybraných do záhlaví. Tam si zadávající může prohlednout co tam už má a chybě se vyhnout - a pak by systém podle článku postačoval.

I v následujícím kódu je dost zbytečných řádků a není tam generátor náhorných čísel - ale i na dva tahy je to jen o něco více nežli na vlastní BubleSort


Sub Main
Dim tipPole(1 To 6)
Dim SortPole(1 To 6)
Dim sVar, sVal, sInfo as string
Dim vstup, rep, A, B, swap As integer
For i = 1 To 6
HopStart:
vstup = Val(InputBox("Zadajte váš " & i & " tip!", "Dosud vybráno : " & sInfo))
Select Case vstup
Case < 1 'Test pro storno, respektive 0, nebo záporná čísla
rep = MsgBox(" Chyba nebylo zadáno žádné číslo. Postup opakujte," & _
" nebo zadávání ukončete." + Chr(13) + Chr (13) & _
"ANO - nová volba" + Chr(13) & _
"NE - ukončit volbu.",4,"CHYBA ZADÁNÍ")
IF rep = 7 Then
Exit Sub
Else
GoTo HopStart 'skok pro opakování volby
End If
Case > 49 'Test na čísla větší nežli 49
rep = MsgBox(" Chyba bylo zadáno číslo mimo hrací pole. Postup opakujte," & _
" nebo zadávání ukončete." + Chr(13) + Chr (13) & _
"ANO - nová volba" + Chr(13) & _
"NE - ukončit volbu.",4,"CHYBA ZADÁNÍ")
IF rep = 7 Then
Exit Sub
Else
GoTo HopStart 'skok pro opakování volby
End If
Case Else 'Test na duplicitní zadání
IF i > 1 Then
For j = i-1 To 1 Step - 1
IF vstup = tipPole(j) Then
rep = MsgBox(" Chyba bylo zadáno již dříve vybrané číslo. Postup opakujte," & _
" nebo zadávání ukončete." + Chr(13) + Chr (13) & _
"ANO - nová volba" + Chr(13) & _
"NE - ukončit volbu.",4,"CHYBA ZADÁNÍ")
IF rep = 7 Then
Exit Sub
Else
GoTo HopStart 'skok pro opakování volby
End If
End If
next j
End If
tipPole(i) = vstup 'Vlastní uložení tipovaného čísla
sInfo = sInfo & vstup & " + "
End Select
Next i

For i = 1 To 6
SortPole(i) = tipPole(i) 'děláme pracovní kopii pole pro třídění
sVar = svar & tipPole(i) & ", " 'text hlášení ZVOLENÁ ČÍSLA
next i
'------------------------Buble sort - plný cyklus bez kontroly konce
For i = 6 To 2 Step - 1
For j = 1 To i-1
A = SortPole(j)
B = SortPole(j+1)
IF A > B Then
swap = B
B = A
A = swap
SortPole(j) = A
SortPole(j+1) = B
End If
next j
Next i

For i = 1 To 6 'text hlášení PŘETŘÍDĚNÁ ČÍSLA
sVal = sVal & SortPole(i) & ", "
Next i

MsgBox("Váš tip 6 čísel bez přetřídění" + Chr(13) & _
" " & svar + Chr(13) + Chr(13) & _
"Váš tip 6 čísel po přetřídění" + Chr(13) & _
" " & sval ,64, "ZVOLENÁ ČÍSLA")
End Sub
user avatar lp.
Odpovědět
Programovanie makier v LibreOffice: Bubble sort (bublinkové triedenie)
28. 09. 2017, 01:06:30
Musím se připojit k neutr. Ukázka s použitím procedur. I tak je řádků dost.

Sub LOTO2 REM začiatok procedúry
Dim tipPole(1 To 6) As Integer REM deklarácie premenných
Dim lotoPole1(1 To 7) As Integer ' Posledni cislo je dodatkova
Dim lotoDodatkoveCislo1 As Integer
Dim lotoPole2(1 To 7) As Integer ' Posledni cislo je dodatkova
Dim lotoDodatkoveCislo2 As Integer
Dim vstup
Dim bVsazeno As Boolean

For i = 1 To 6 REM užívateľ zadal svoj tip
Do
bVsazeno = False
vstup = InputBox("Zadajte váš " & i & " tip!")
If IsNull(vstup) or (Len(Trim(vstup)) = 0) Then
MsgBox "Nič si nezadal!"
Exit Sub ' OK nějak ukončíme
End If

tipPole(i) = Int(vstup)

If tipPole(i) < 1 OR tipPole(i) > 50 Then
MsgBox "Zadal si mimo interval lotérie!"
elseif not PosledniJeUnikatni(tipPole, 1, i) Then
MsgBox "Tipy majú byť rozdielné!"
else
bVsazeno = true
end if
vstup = ""
Loop Until bVsazeno
Next


Tah(lotoPole1, 1, 50) ' Prvni tah
Tah(lotoPole2, 1, 50) ' Druhy tah

' Rozebereme tazena cisla
lotoDodatkoveCislo1 = lotoPole1(7)
lotoDodatkoveCislo2 = lotoPole2(7)


' Odebereme z tahu dodatkové číslo
ReDim Preserve lotoPole1(1 to 6)
ReDim Preserve lotoPole2(1 to 6)

' Setřídíme cisla
BubbleSort(tipPole)
BubbleSort(lotoPole1)
BubbleSort(lotoPole2)


' Vyhodnocení
' 1. tah
Dim Vyhry(0 to 6)
Dim VyhryDod(0 to 6)
Dim retazec1 as string
Dim retazec2 as string

' Vyhry v prvnim tahu
VyhryDod = Array(500000, 10000, 29.10, 17.60, 5.5, 0, 0 )
Vyhry = Array(500000, 2770.60, 29.10, 4.4, 0, 0, 0 )

retazec1 = VyhoceniTahu(1, tipPole, lotoPole1, lotoDodatkoveCislo1, VyhryDod, Vyhry)

' 2. tah
' Vyhry ve druhem tahu
VyhryDod = Array(500000, 5000, 25, 10, 5, 0, 0 )
Vyhry = Array(500000, 250, 25, 3, 0, 0, 0 )

retazec2 = VyhoceniTahu(2, tipPole, lotoPole2, lotoDodatkoveCislo2, VyhryDod, Vyhry)

REM a nakoniec vyvrcholenie programu

MsgBox "Deň žrebovania: 27.08.2017" & Chr(10) & _
"Váš tip: " & Join(tipPole, " ") & " " & Chr(10) & _
"1. ťah: " & Join(lotoPole1, " ") & Chr(10) & _
"A dodatkové číslo k 1. ťahu: " & lotoDodatkoveCislo1 & Chr(10) & _
"2. ťah: " & Join(lotoPole2, " ") & Chr(10) & _
"A dodatkové číslo k 2. ťahu: " & lotoDodatkoveCislo2 & Chr(10) & Chr(10) & _
retazec1 & Chr(10) & _
retazec2

End Sub REM koniec procedúry


' Procedura naplní Cisla unikátními čísly od Prvni do Posledni
Sub Tah(ByRef Cisla, prvni as integer, posledni as integer)
' Prvni nemusime testovat
Cisla(1) = VybratCislo(prvni,posledni)
For i = lbound(Cisla,1) + 1 To ubound(Cisla,1)
Do
Cisla(i) = VybratCislo(prvni,posledni)
Loop Until PosledniJeUnikatni(Cisla, 1, i)
Next
end sub


function VybratCislo(prvni as integer, posledni as integer) as integer
VybratCislo = Int((posledni-1+prvni)*Rnd+1)
end function

' Funkce testuje jestli je posledni cislo unikatni
' Nevim, který prvek je posledni, dám to jako parametr
function PosledniJeUnikatni(Cisla, prvni, posledni) as boolean
PosledniJeUnikatni = false

For j = prvni To posledni-1
If Cisla(j) = Cisla(posledni) Then exit function
next
PosledniJeUnikatni = true
end function


Sub BubbleSort(ByRef Cisla)
Dim pom as Integer
Dim t as integer
Dim N as integer

N = UBound(Cisla, 1)

Do
t = 0
For j = LBound(Cisla, 1) To N - 1
If Cisla(j) > Cisla(j+1) then
pom = Cisla(j)
Do
Cisla(j) = Cisla(j+1)
j = j + 1
If j = N Then Exit Do
Loop While pom > Cisla(j + 1)
Cisla(j) = pom
t = j
End If
Next
N = t - 1
Loop Until t = 0
End Sub

' Funkce porovná dvě číselná pole a zjistí počet shod
' Predpokládá, že polej sou setříděná
Function PocetShod(Tip As Variant, Tah As Variant) As Integer
Dim i As Integer, j As Integer
PocetShod = 0

j = 1
For i = 1 To 6 REM konečne sme sa dostali k vyhodnocovaniu
Do While Tip(i) >= Tah(j)
If Tip(i) = Tah(j) Then
PocetShod = PocetShod + 1
end if
j = j + 1
if j > 6 then exit for
Loop
Next
End Function

' Opět, 2x stejné operace, dáme do procedury
Function VyhoceniTahu(CisloTahu, tipPole, lotoPole1, DodatkoveCislo, VyhryDod, Vyhry) As String
Dim Shody as Integer
Dim Dodatek as Integer

Shody = PocetShod(tipPole, lotoPole1)

Dodatek = 0
For i = 1 To 6
If tipPole(i) = lotoDodatkoveCislo1 Then
Dodatek = 1
Exit For
End If
Next
VyhoceniTahu = "V " & CisloTahu & ". ťahu ste uhadli " & Shody & " čísla a " & Dodatek & " dodatkových čísel a vyhrávate "

If Dodatek = 1 Then
VyhoceniTahu = VyhoceniTahu & Format(VyhryDod(6 - Shody), "#,##0.00 ""€""") & "!"
Else
VyhoceniTahu = VyhoceniTahu & Format(VyhryDod(6 - Shody), "#,##0.00 ""€""") & "!"
End If

End Function
user avatar Eduard Boldižár
Odpovědět
Programovanie makier v LibreOffice: Bubble sort (bublinkové triedenie)
28. 09. 2017, 02:06:50
Fakt pekné a efektívnejšie riešenia :) vďaka za váš čas

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Eduard Boldižár

Eduard Boldižár

Som redaktorom stránky astrotech.cz. Mám 24 rokov. Čas trávim v IT škole. Medzi moje záľuby patrí astronómia, sci-fi literatúra a programovanie.

 
 
 
woo jaw demo hz