Programovanie makier v LibreOffice: Dvojrozmerné polia (1)

LibreOffice Jednorozmerné polia sme už viac krát využili počas seriálu. V tomto diele sa viac zameriame na dvojrozmerné polia.  

Dvojrozmerné polia

Ako som sa tak pozeral na príklady z dávnejšieho článku, napadlo ma, ako ich vylepšiť. Totižto my sme riešili hod kocky a pohyb hráča klasickým výpisom cez MsgBox. Žiadna iterácia, dynamika ani algoritmus, ktorý by intuitívne „hýbal“ panáčikom alebo hádzal kockou. My sme len „oklamali“ užívateľa tým, že sa niečo deje v programe rozvetvenými podmienkami.

Skúsme sa ale teraz zamyslieť, nepozdáva sa vám kocka ako nejaké dvojrozmerné pole o hranách 3x3? A je vôbec možné implementovať logiku hodu kocky s pomocou dvojrozmerných polí? Pokúsime sa o to! A v ďalšom diele skúsime podobnú metodiku i pri simulácii pohybu hráča.

Čo sa týka dvojrozmerných polí, tak pre zopakovanie deklarujeme takto napr:

Dim pole(1 To 3, 1 To 5)

Takto deklarované pole nie je dvojrozmerné v pamätí počítača, ide o klam. V skutočností sú to dve deklarované jednorozmerné polia. Ale, pre nás ľudí je lepšie si to predstavovať ako dvojrozmernú kocku alebo obdĺžnik.

Hod kockou

Dvojrozmerné pole nebude pri hode kocky veľkostí 3x3, ale 3x5. Je to kvôli tomu, aby sme tu kocku napasovali pekne do šablóny, ktorú sme si vytvorili v zmienenom článku.

1. program: Hod kockou

Sub hodKocky  REM začiatok procedúry 
    Dim vstup As String  REM deklarácie premenných
    Dim tip As Integer
    Dim hod As Integer
    Dim kocka As String
    Dim pole(1 To 3, 1 To 5)
    Dim oznamVitaz As String 
        
    vstup = InputBox("Ideme si hodiť kockou! Skús tipnuť, aké číslo dostaneme pri hode kockou? Tipujte štandardne od 1 do 6")
    If IsNull(vstup) Then
        MsgBox "Nič si nezadal!"
          Exit Sub    
    End If

    If Len(Trim(vstup)) = 0 Then
      MsgBox "Nič si nezadal!"
      Exit Sub    
    End If 

    If Int(Trim(vstup)) <= 0 OR Int(Trim(vstup)) >= 7 Then
      MsgBox "Zadal si mimo intervál hodu kocky!"
      Exit Sub    
    End If 
        
    tip = Int(vstup)
        
    hod = Int((6-1+1)*Rnd+1)  REM hadžeme imaginárnou kockou 
        
    If hod = 1 Then     
        For i = 1 To 3
            For j = 1 To 5
                If (i = 2 AND j = 3) Then  REM tu sa skryva jadro toho, čo bude dvojrozmerne pole obsahovať1
                    pole(i,j) = "*"
                Else pole(i,j) = " "
                End If
            Next
        Next  

    End If
        
    If hod = 2 Then
        For i = 1 To 3
            For j = 1 To 5
            If (i = 1 AND j = 2) OR (i = 3 AND j = 4) Then
                pole(i,j) = "*"
            Else pole(i,j) = " "
            End If
        Next
        Next  
    End If
        
    If hod = 3 Then
        For i = 1 To 3
            For j = 1 To 5
            If (i = 1 AND j = 2) OR (i = 2 AND j = 3) OR (i = 3 AND j = 4) Then
                pole(i,j) = "*"
                Else pole(i,j) = " "
                End If
            Next
        Next  
    End If
        
    If hod = 4 Then
        For i = 1 To 3
        For j = 1 To 5
                If (i = 1 AND j = 2) OR (i = 1 AND j = 4) OR (i = 3 AND j = 2) OR (i = 3 AND j = 4) Then
                pole(i,j) = "*"
            Else pole(i,j) = " "
            End If
        Next
        Next  
    End If
        
    If hod = 5 Then
        For i = 1 To 3
        For j = 1 To 5
            If (i = 1 AND j = 2) OR (i = 1 AND j = 4) OR (i = 2 AND j = 3) OR (i = 3 AND j = 2) OR (i = 3 AND j = 4) Then
                pole(i,j) = "*"
                Else pole(i,j) = " "
                End If
            Next
        Next  
    End If
        
    If hod = 6 Then
        For i = 1 To 3
            For j = 1 To 5
            If (i = 1 AND j = 2) OR (i = 1 AND j = 3) OR (i = 1 AND j = 4) OR (i = 3 AND j = 2) OR (i = 3 AND j = 3) OR (i = 3 AND j = 4) Then
                pole(i,j) = "*"
                Else pole(i,j) = " "
                End If
            Next
        Next 
    End If             
        
    If hod = tip Then
          oznamVitaz = "Uhadol si, blahoželám"
    Else
      oznamVitaz = "Neuhadol si, smola"
    End If
        
    kocka = "-----" & Chr(10) & pole(1,1) & pole(1,2) & pole(1,3) & pole(1,4) & pole(1,5) & Chr(10) & pole(2,1) & pole(2,2) & pole(2,3) & pole(2,4) & pole(2,5) & Chr(10) & pole(3,1) & pole(3,2) & pole(3,3) & pole(3,4) & pole(3,5) & Chr(10) & "-----"    
      MsgBox "Hadžem kockou" & Chr(10) & Chr(10) & kocka & Chr(10) & Chr(10) & oznamVitaz   

End Sub  REM koniec procedúry

Zadáme tip Zadáme tip

Kocka bola hodená Kocka bola hodená

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 2
 

Komentáře

user avatar Mik
Odpovědět
Programovanie makier v LibreOffice: Dvojrozmerné polia (1)
11. 10. 2017, 18:19:04
Ten hod kočky je geniální. Je to kocka, alebo mačka?
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Programovanie makier v LibreOffice: Dvojrozmerné polia (1)
11. 10. 2017, 21:37:00
Díky za upozornění, opravil jsem. Kočkou se samozřejmě nehází, kočky netýráme ;-)

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Eduard Boldižár

Eduard Boldižár

Som redaktorom stránky astrotech.cz. Mám 24 rokov. Čas trávim v IT škole. Medzi moje záľuby patrí astronómia, sci-fi literatúra a programovanie.

 
 
 
woo jaw demo hz