Programovanie makier v LibreOffice: Dvojrozmerné polia (2)

LibreOffice Pokračujeme v predstavovaní dvojrozmerných polí a to s využitim v nejakej zvolenej aplikácii. V minulom diele bola zvolená aplikácia hod kocky, tentoraz dvojrozmerné polia nasadíme v simulácii pohybu hráča.  

Simulácia pohybu hráča

Našou víziou je využiť dvojrozmerné polia v už naprogramovanom makre v tomto dieli. Vykreslenie pohybu hráča nebude len obyčajné nasekanie veci do reťazca, ale interaktívnejšim spôsobom s pomocou dvojrozmerných polí. Ok, poďme nato!

1. program: Interaktívnejšia simulácia pohybu hráča

Sub pohyb  REM začiatok procedúry 
    
    Dim pocetKrokov As Integer  REM deklaracie premennych 
    Dim smer As Integer
    Dim nultaPozicia As String
    Dim vykreslenePole As String
    Dim smerSlovom As String
    Dim test As Integer
    Dim vychodziaPoloha(1 To 7, 1 To 7)
    Dim dvojPole(1 To 7, 1 To 7)
    
    pocetKrokov = Int((3-1+1)*Rnd+1)  REM pohyb je zalozeny na nahode
    smer = Int((4-1+1)*Rnd+1)
    
    REM ideme vykreslit pohyb
    
    For i = 1 To 7
        For j = 1 To 7
            If (i = 4 AND j = 4) Then
                vychodziaPoloha(i, j) = "+"
            Else vychodziaPoloha(i, j) = "*"
            End If
        Next
    Next
    
    If smer = 1 Then
        If pocetKrokov = 1 Then
                For i = 1 To 7
                    For j = 1 To 7
                        If (i = 3 AND j = 4) Then
                        dvojPole(i, j) = "+"
                        Else dvojPole(i, j) = "*"
                        End If
                    Next
                Next
        End If
    End If

    If smer = 1 Then
        If pocetKrokov = 2 Then
                For i = 1 To 7
                    For j = 1 To 7
                        If (i = 2 AND j = 4) Then
                        dvojPole(i, j) = "+"
                        Else dvojPole(i, j) = "*"
                        End If
                    Next
                Next
        End If
    End If
    
    If smer = 1 Then
        If pocetKrokov = 3 Then
                For i = 1 To 7
                    For j = 1 To 7
                        If (i = 1 AND j = 4) Then
                        dvojPole(i, j) = "+"
                        Else dvojPole(i, j) = "*"
                        End If
                    Next
                Next
        End If
    End If
    
    If smer = 2 Then
        If pocetKrokov = 1 Then
                For i = 1 To 7
                    For j = 1 To 7
                        If (i = 4 AND j = 5) Then
                        dvojPole(i, j) = "+"
                        Else dvojPole(i, j) = "*"
                        End If
                    Next
                Next
        End If
    End If 
    
    If smer = 2 Then
        If pocetKrokov = 2 Then
                For i = 1 To 7
                    For j = 1 To 7
                        If (i = 4 AND j = 6) Then
                        dvojPole(i, j) = "+"
                        Else dvojPole(i, j) = "*"
                        End If
                    Next
                Next
        End If
    End If
    
    If smer = 2 Then
        If pocetKrokov = 3 Then
                For i = 1 To 7
                    For j = 1 To 7
                        If (i = 4 AND j = 7) Then
                        dvojPole(i, j) = "+"
                        Else dvojPole(i, j) = "*"
                        End If
                    Next
                Next
        End If
    End If
    
    If smer = 3 Then
        If pocetKrokov = 1 Then
                For i = 1 To 7
                    For j = 1 To 7
                        If (i = 5 AND j = 4) Then
                        dvojPole(i, j) = "+"
                        Else dvojPole(i, j) = "*"
                        End If
                    Next
                Next
        End If
    End If
    
    If smer = 3 Then
        If pocetKrokov = 2 Then
                For i = 1 To 7
                    For j = 1 To 7
                        If (i = 6 AND j = 4) Then
                        dvojPole(i, j) = "+"
                        Else dvojPole(i, j) = "*"
                        End If
                    Next
                Next
        End If
    End If 
    
    If smer = 3 Then
        If pocetKrokov = 3 Then
                For i = 1 To 7
                    For j = 1 To 7
                        If (i = 7 AND j = 4) Then
                        dvojPole(i, j) = "+"
                        Else dvojPole(i, j) = "*"
                        End If
                    Next
                Next
        End If
    End If 
    
    If smer = 4 Then
        If pocetKrokov = 1 Then
                For i = 1 To 7
                    For j = 1 To 7
                        If (i = 4 AND j = 3) Then
                        dvojPole(i, j) = "+"
                        Else dvojPole(i, j) = "*"
                        End If
                    Next
                Next
        End If
    End If
    
    If smer = 4 Then
        If pocetKrokov = 2 Then
                For i = 1 To 7
                    For j = 1 To 7
                        If (i = 4 AND j = 2) Then
                        dvojPole(i, j) = "+"
                        Else dvojPole(i, j) = "*"
                        End If
                    Next
                Next
        End If
    End If 
            
    If smer = 4 Then
        If pocetKrokov = 3 Then
                For i = 1 To 7
                    For j = 1 To 7
                        If (i = 4 AND j = 1) Then
                        dvojPole(i, j) = "+"
                        Else dvojPole(i, j) = "*"
                        End If
                    Next
                Next
        End If
    End If     
    
    If smer = 1 Then
        smerSlovom = "sever"
    End If
    
    If smer = 2 Then 
        smerSlovom = "východ"
    End If 
    
    If smer = 3 Then
        smerSlovom = "juh"
    End If
    
    If smer = 4 Then
        smerSlovom = "západ"
    End If
    
    nultaPozicia = vychodziaPoloha(1,1) & vychodziaPoloha(1,2) & vychodziaPoloha(1,3) & vychodziaPoloha(1,4) & vychodziaPoloha(1,5) & vychodziaPoloha(1,6) & vychodziaPoloha(1,7) & Chr(10) & vychodziaPoloha(2,1) & vychodziaPoloha(2,2) & vychodziaPoloha(2,3) & vychodziaPoloha(2,4) & vychodziaPoloha(2,5) & vychodziaPoloha(2,6) & vychodziaPoloha(2,7) & Chr(10) & vychodziaPoloha(3,1) & vychodziaPoloha(3,2) & vychodziaPoloha(3,3) & vychodziaPoloha(3,4) & vychodziaPoloha(3,5) & vychodziaPoloha(3,6) & vychodziaPoloha(3,7) & Chr(10) & vychodziaPoloha(4,1) & vychodziaPoloha(4,2) & vychodziaPoloha(4,3) & vychodziaPoloha(4,4) & vychodziaPoloha(4,5) & vychodziaPoloha(4,6) & vychodziaPoloha(4,7) & Chr(10) & vychodziaPoloha(5,1) & vychodziaPoloha(5,2) & vychodziaPoloha(5,3) & vychodziaPoloha(5,4) & vychodziaPoloha(5,5) & vychodziaPoloha(5,6) & vychodziaPoloha(5,7) & Chr(10) & vychodziaPoloha(6,1) & vychodziaPoloha(6,2) & vychodziaPoloha(6,3) & vychodziaPoloha(6,4) & vychodziaPoloha(6,5) & vychodziaPoloha(6,6) & vychodziaPoloha(6,7) & Chr(10) & vychodziaPoloha(7,1) & vychodziaPoloha(7,2) & vychodziaPoloha(7,3) & vychodziaPoloha(7,4) & vychodziaPoloha(7,5) & vychodziaPoloha(7,6) & vychodziaPoloha(7,7)

    vykreslenePole = dvojPole(1,1) & dvojPole(1,2) & dvojPole(1,3) & dvojPole(1,4) & dvojPole(1,5) & dvojPole(1,6) & dvojPole(1,7) & Chr(10) & dvojPole(2,1) & dvojPole(2,2) & dvojPole(2,3) & dvojPole(2,4) & dvojPole(2,5) & dvojPole(2,6) & dvojPole(2,7) & Chr(10) & dvojPole(3,1) & dvojPole(3,2) & dvojPole(3,3) & dvojPole(3,4) & dvojPole(3,5) & dvojPole(3,6) & dvojPole(3,7) & Chr(10) & dvojPole(4,1) & dvojPole(4,2) & dvojPole(4,3) & dvojPole(4,4) & dvojPole(4,5) & dvojPole(4,6) & dvojPole(4,7) & Chr(10) & dvojPole(5,1) & dvojPole(5,2) & dvojPole(5,3) & dvojPole(5,4) & dvojPole(5,5) & dvojPole(5,6) & dvojPole(5,7) & Chr(10) & dvojPole(6,1) & dvojPole(6,2) & dvojPole(6,3) & dvojPole(6,4) & dvojPole(6,5) & dvojPole(6,6) & dvojPole(6,7) & Chr(10) & dvojPole(7,1) & dvojPole(7,2) & dvojPole(7,3) & dvojPole(7,4) & dvojPole(7,5) & dvojPole(7,6) & dvojPole(7,7)   
    
    REM a všetko to vypíšeme
    MsgBox "Začiatočná pozícia" & Chr(10) & Chr(10) & nultaPozicia & Chr(10) & Chr(10) & "Smer: " & smerSlovom & Chr(10) & "Počet krokov: " & pocetKrokov & Chr(10) & Chr(10) & vykreslenePole          

End Sub  REM koniec procedúry

Výsledok makra Výsledok makra(Jako ve škole) Průměr: 1.67 | Hodnotilo: 3
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Eduard Boldižár

Eduard Boldižár

Som redaktorom stránky astrotech.cz. Mám 24 rokov. Čas trávim v IT škole. Medzi moje záľuby patrí astronómia, sci-fi literatúra a programovanie.

 
 
 
woo jaw demo hz