Programovanie makier v LibreOffice: Funkcia Rnd (3)

Vývoj Posledný diel z minicyklu o funkcii Rnd bude v znamení precvičenia látky s pomocou dvoch zaujímavých programov.  

Hod kockou

Začneme typickým problémom náhody, hod kocky.

1. program: Hod kockou

 Sub hodKocky  REM začiatok procedúry 
    
    Dim vstup As String  REM deklarácie premenných
    Dim tip As Integer
    Dim hod As Integer
    Dim kocka As String
    Dim oznamVitaz As String 
        
    vstup = InputBox("Ideme si hodiť kockou! Skús tipnuť, aké číslo dostaneme pri hode kockou? Tipujte štandardne od 1 do 6")
    If IsNull(vstup) Then
        MsgBox "Nič si nezadal!"
          Exit Sub    
    End If

    If Len(Trim(vstup)) = 0 Then
      MsgBox "Nič si nezadal!"
      Exit Sub    
    End If 

    If Int(Trim(vstup)) <= 0 OR Int(Trim(vstup)) >= 7 Then
      MsgBox "Zadal si mimo intervál hodu kocky!"
      Exit Sub    
    End If 
        
        tip = Int(vstup)
        
        hod = Int((6-1+1)*Rnd+1)  REM hadžeme imaginárnou kockou 
        
        If hod = 1 Then
            kocka = "-----" & Chr(10) & "   " & Chr(10) & " * " & Chr(10) & "   " & Chr(10) & "-----"
        End If
        
        If hod = 2 Then
            kocka = "-----" & Chr(10) & " *  " & Chr(10) & "   " & Chr(10) & "  * " & Chr(10) & "-----"
        End If
        
    If hod = 3 Then
            kocka = "-----" & Chr(10) & " *  " & Chr(10) & " * " & Chr(10) & "  * " & Chr(10) & "-----"
        End If
        
        If hod = 4 Then
            kocka = "-----" & Chr(10) & " * * " & Chr(10) & "   " & Chr(10) & " * * " & Chr(10) & "-----"
        End If
        
    If hod = 5 Then
            kocka = "-----" & Chr(10) & " * * " & Chr(10) & " * " & Chr(10) & " * * " & Chr(10) & "-----"
        End If
        
        If hod = 6 Then
            kocka = "-----" & Chr(10) & " *** " & Chr(10) & "   " & Chr(10) & " *** " & Chr(10) & "-----"
        End If              
        
        If hod = tip Then
            oznamVitaz = "Uhadol si, blahoželám"
        Else
            oznamVitaz = "Neuhadol si, smola"
        End If
            
      MsgBox "Hadžem kockou" & Chr(10) & Chr(10) & kocka & Chr(10) & Chr(10) & oznamVitaz   

End Sub  REM koniec procedúry

Vstup od užívateľa Vstup od užívateľa

Výsledok makra Výsledok makra

Simulácia pohybu hráča

Budeme simulovať náhodný pohyb hráča. Smer aj počet krokov sa určí náhodne. Poďme sa pozrieť na implementáciu.

2. program:

Sub pohyb  REM začiatok procedúry 
    
    Dim pocetKrokov As Integer  REM deklaracie premennych 
    Dim smer As Integer
    Dim nultaPozicia As String
    Dim vykreslenePole As String
    Dim smerSlovom As String
    Dim test As Integer

    pocetKrokov = Int((3-1+1)*Rnd+1)  REM pohyb je zalozeny na nahode
    smer = Int((4-1+1)*Rnd+1)
    
    REM ideme vykreslit pohyb 
    
    nultaPozicia = "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "***+***" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******"
    
    If smer = 1 Then
        If pocetKrokov = 1 Then
            vykreslenePole = "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "***+***" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******"
        End If
    End If

    If smer = 1 Then
        If pocetKrokov = 2 Then
            vykreslenePole = "*******" & Chr(10) & "***+***" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******"
        End If
    End If
    
    If smer = 1 Then
        If pocetKrokov = 3 Then
            vykreslenePole = "***+***" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******"
        End If
    End If
    
    If smer = 2 Then
        If pocetKrokov = 1 Then
            vykreslenePole = "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "****+**" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******"
        End If
    End If 
    
    If smer = 2 Then
        If pocetKrokov = 2 Then
            vykreslenePole = "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*****+*" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******"
        End If
    End If
    
    If smer = 2 Then
        If pocetKrokov = 3 Then
            vykreslenePole = "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "******+" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******"
        End If
    End If
    
    If smer = 3 Then
        If pocetKrokov = 1 Then
            vykreslenePole = "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "***+***" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******"
        End If
    End If
    
    If smer = 3 Then
        If pocetKrokov = 2 Then
            vykreslenePole = "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "***+***" & Chr(10) & "*******"
        End If
    End If 
    
    If smer = 3 Then
        If pocetKrokov = 3 Then
            vykreslenePole = "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "***+***"
        End If
    End If 
    
    If smer = 4 Then
        If pocetKrokov = 1 Then
            vykreslenePole = "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "**+****" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******"
        End If
    End If
    
    If smer = 4 Then
        If pocetKrokov = 2 Then
            vykreslenePole = "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*+*****" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******"
        End If
    End If 
            
    If smer = 4 Then
        If pocetKrokov = 3 Then
            vykreslenePole = "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "+******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******" & Chr(10) & "*******"
        End If
    End If     
    
    If smer = 1 Then
        smerSlovom = "sever"
    End If
    
    If smer = 2 Then 
        smerSlovom = "východ"
    End If 
    
    If smer = 3 Then
        smerSlovom = "juh"
    End If
    
    If smer = 4 Then
        smerSlovom = "západ"
    End If
    
    REM a všetko to vypíšeme
    MsgBox "Začiatočná pozícia" & Chr(10) & Chr(10) & nultaPozicia & Chr(10) & Chr(10) & "Smer: " & smerSlovom & Chr(10) & "Počet krokov: " & pocetKrokov & Chr(10) & Chr(10) & vykreslenePole          

End Sub  REM koniec procedúry

Výsledok makra Výsledok makra(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 3
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Eduard Boldižár

Eduard Boldižár

Som redaktorom stránky astrotech.cz. Mám 24 rokov. Čas trávim v IT škole. Medzi moje záľuby patrí astronómia, sci-fi literatúra a programovanie.

 
 
 
woo jaw demo hz