Programovanie makier v LibreOffice: Premenné

LO.png V dnešnom diele rozoberieme programovanie makier v jazyku Basic v prostredí LibreOffice API. Základným predpokladom k ďalšej práci je znalosť elementárnej práce s makrami. Ak nie ste si istý krokmi, respektive niečo neovládate, prečítajte si minulé články. Môžme sa do toho pustiť.  

Premenné

Čo je to premenná? Na čo nám slúži pri programovaní v rôznych programovacích jazykoch? Predstavme si, že sa idete vážiť. Vaša váha je napr. 70 kg. Slovo váha vyjadruje názov premennej a hodnotou premennej je číslo 70. Iným príkladom je, že vidíte v miestnosti tri nože. Nôž je názov premennej a počet nožov vyjadruje jej hodnotu.

V LibreOffice môže byť premenná napr. nejaká bunka v tabuľkovom zošite. Nech bunka B5 je názov premennej a hodnotou je vpísané číslo 209. Hodnotou premennej môže byť text či logická hodnota true/false a na základe hodnoty premennej máme typ premennej.

Premenné majú rôzny povolený rozsah hodnôt. Zoberme si například počet dní v roku. Zanedbajme priestupné roky. Rok má 365 dní. Hodnota premennej tak môže nadobudnúť hodnotu od 1 do 365.

Taktiež u práce s premennami je potrebné myslieť na jej životnosť. Je to vlastnosť, dokedy premenná uchováva uloženú informáciu. Posledná vlastnosť premennej je dostupnosť. Keďže jazyk Basic je objektovo navrhovaný, premenná môže byť dostupná v rámci viacerých makier.

Zvláštny prípad premennej je konštanta. Konštanta sa správa ako premenná, ale počas vykonávania programu svoju hodnotu nemení a je stála.

Názvy premenných

Pre názvy premenných je zvykom dodržiavať pár odporučených pravidiel. Prvým je, že názvy premenných sa píšu veľkým začiatočným písmenom. Pri viacerých slovách môžeme každé slovo vyjadriť začiatočným veľkým písmenom, napr. VeľkosťListu alebo každé slovo oddeliť podčiarkovníkom, napr. Zmena_Bunky.

Typy premenných

Na to, aby ste pochopili rôzne typy premenných, je potrebne si niečo povedať k fungovaniu počítača. Počítač na základnej úrovní pracuje s číslami v dvojkovej číselnej sústave. Dvojková číselná sústava pracuje s dvoma stavmi, s 0 a 1.

Často však potrebujeme pracovať s textom, preto boli vytvorené rôzne kódovacie tabuľky, ktoré priraďujú písmenám a ďalším znakom určitú číselnú hodnotu.

Najznámejšou a najrozšírenejšou tabuľkou je ASCII tabuľka. ASCII je skratkou „American Standard Code for Information Interchange“. Tabuľka obsahuje 128 znakov pre písmena, čísla, interpunkciu a rôzne symboly. Existuje aj rozšírená znaková sada ASCII, ktorá obsahuje 256 znakov. Čísla priradené k jednotlivým znakom nazývame kód ASCII.

Vezmime si napr. písmeno b, ktoré má v ASCII tabuľke priradené číslo 98. Stisnite klávesu Alt a zároveň vyťukajte 98 a dostanete písmeno b. Každé písmeno na klávesnici má priradenú ASCII hodnotu.

Ak napíšeme klávesnicou viacero písmen, vzniká textový reťazec. Hovoríme, že ide o textovú premennú. Textový reťazec môže mať rôznu dĺžku. Zápis textového reťazca označujeme úvodzovkami.

Napríklad „vesmír je krásny“ je textový reťazec.

Praktický príklad

Vzťah medzi názvom premennej a priradeným jej hodnoty si ukážeme na príklade:

Sub Pocasie
MojRetazec = "Dnes je škaredé počasie"   // priradenie textového reťazca
Print MojRetazec   // vypísanie premennej
MojRetazec = "Aspoň, že zajtra nasneží"   // zmena textového reťazca
Print MojRetazec   //vypísanie premennej
End Sub

Vypísanie prvého textového reťazca Vypísanie prvého textového reťazca

Stlačte OK

Vypísanie druhého textového reťazca Vypísanie druhého textového reťazca

Stlačte druhýkrát OK a makro sa vypne.

Prečo ste museli stláčať OK na vypísanie druhého reťazca? Dôvodom je návrh implementácie. Vytvárame dva nezávislé reťazce, a preto sa okno aktualizuje dvakrát. Nabudúce si ukážeme, ako vypísať viacero reťazcov v jednom okne aplikácie.

V príklade vidíte jasný vzťah medzi názvom premennej, hodnotou premennej a jej životnosťou. Prvý reťazec bol uložený dovtedy, pokým nebol zmenený druhým reťazcom.

Skúste si na záver otestovať matematickú zručnosť v príklade:

Sub MatOperacie
cislo1 = 15
cislo2 = 55
cislo3 = 111
cislo4 = -54
vysledok = cislo1 + cislo2
vysledok = vysledok * cislo3
vysledok = cislo2 / cislo1
vysledok = cislo1 – cislo4
Print vysledok
End Sub

Aký vám vyšiel výsledok? V komentároch sa pochváľte.

(Jako ve škole) Průměr: 1.40 | Hodnotilo: 5
 

Komentáře

user avatar Zvedavec
Odpovědět
Programovanie makier v LibreOffice: Premenné
6. 01. 2016, 13:50:07
Technická:
Řetězec: "Dnes,,Dnes je škaredé počasie" to je jen překlep při přepisu? Předpokládám, že ano.

V obrázku vidím "Dnes" jen jednou.
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Programovanie makier v LibreOffice: Premenné
6. 01. 2016, 16:21:34
Děkujeme za upozornění. K chybě zřejmě došlo při redakčním zpracování, už je to opraveno.

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Eduard Boldižár

Eduard Boldižár

Som redaktorom stránky astrotech.cz. Mám 24 rokov. Čas trávim v IT škole. Medzi moje záľuby patrí astronómia, sci-fi literatúra a programovanie.

 
 
 
woo jaw demo hz