Programovanie makier v LibreOffice: Typy premenných

LO.png V minulom diele sme sa len okrajovo dotkli teórie premenných. Dneska si povieme viac o typov premenných i ich praktické využitie.  

Najprv sa pozrieme na tri mini príklady.

Rozdielne priraďovanie

Prvý príklad:

Sub ScitavanieCisel //začiatok procedúry

Cislo1 = 55 // prvá premenná
Cislo2 = 44 // druhá premenná
Sucet = Cislo1 + Cislo2 // sčítanie
Print Sucet //výpis

End Sub //koniec procedúry

Výsledok prvého príkladu Výsledok prvého príkladu

Druhý príklad:

Sub ScitanieCiselAkoText //začiatok procedúry

Cislo1 = "55" //číslo ako textový reťazec
Cislo2 = "44" //číslo ako textový reťazec
Sucet = Cislo1 + Cislo2 //sčítanie reťazcov
Print Sucet //Výpis

End Sub //koniec procedúry

Výsledok druhého programu Výsledok druhého programu

Prekvapil vás výsledok? Treba si uvedomiť, že pracujeme s textovými reťazcami, nie s číslami!

Ak sčítame dve textové reťazce, dostaneme nový reťazec spojením dvoch reťazcov. V tomto prípade reťazce "55""44" sa spojili do reťazca "5544".

A čo ak by miesto čísel sme doplnili do reťazcov písmena? Bol by rozdiel?

Príklad:

Sub ScitanieText //začiatok procedúry

Text1 = "edo" //prvý reťazec
Text2 = "boldizar" //druhý reťazec
Sucet = Text1 + Text2 //sčítanie reťazcov 
Print Sucet //vypísanie

End Sub //koniec procedúry

Výsledok príkladu Výsledok príkladu

Typy premenných

V minulom diele sme už čo to povedali o typoch premenných. Poďme si o nich povedať niečo viac.

Každá premenná má svoje kľúčové slovo a znak, ktoré budeme využívať v programovaní makier v jazyku Basic. Taktiež ku každej premennej pridáme popis.

Celé čísla

Kľúčové slovo: Integer,  znak: %, veľkosť: 2 bajty

Táto premenná nadobúda len celočíselné hodnoty od –32 768 až 32 767. Narozdiel od typu Long zaberá Integer menej miesta a preto i rozsah čísel je menší.

Celé dlhé čísla

Kľúčové slovo: Long, znak &, veľkosť: 4 bajty

Rozsah premennej je od –2 147 483 648 až 2 147 483 647. Od Integeru sa líši väčším rozsahom celých čísel.

Racionálne čísla

Kľúčové slovo: Single, znak: !, veľkosť: 4 bajtov

Ide o čísla s plávajúcou desatinnou čiarkou v rozmedzí +/- 1,4E-45 až +/-3,4E38. Oproti typu Double má menšiu veľkosť, preto i rozsah a presnosť je menšia.

Racionálne dlhé čísla s väčšou presnosťou

Kľúčové slovo: Double, znak: #, veľkosť: 8 bajty

Rozsah je od +/-4.9E-324 až 1.8E308. Zaberá viac miesta v pamäťovom médiu a preto má i väčší rozsah a presnosť.

Mena

Kľúčové slovo: Currency, znak: @, veľkosť:  8 bajty

Táto premenná sa využíva všade tam, kde potrebujeme veľmi vysokú presnosť aj keď len so štyrmi desatinnými miestami. Využíva sa hlavne v bankovníctve na veľmi presnú prácu s peniazmi a pod...Rozsah je –9E14 až 1. 8E308.

Logické hodnoty

Kľúčové slovo: Boolean, znak: nemá, veľkosť: 1 bajt

Logická premenná nadobúda dve hodnoty, true(1) a false(0). Používa sa všade tam, kde je potrebné vyhodnocovať podmienky, napr. či je jedno číslo väčšie ako druhé.

Dátum a čas

Kľúčové slovo: Date, znak: nemá, veľkosť: 8 bajtov

Premenná slúži pre prácu s časom. Je určený začiatočný časový bod a od neho sa rátajú dni. Číslo 1 bolo zvolené o polnoci 30. decembra 1899. 06. júla 2009 uplynulo 40 000 dní, takže hodnota Date na tento deň je 40 000. Formát zobrazenia času je 17. 1. 2016. Čas je zobrazený ako v jednom desatinnom mieste. Napr. 42 000.1 predstavuje 2 hodiny a 40 minút po polnoci. Jeden dielik 0.1 predstavuje 2. 40 hod, pretože deň má 24 hodín deleno 10 dielikov.

Textový reťazec

Kľúčové slovo: String, znak: $, veľkosť: ľubovoľná

Do reťazca je možné písať akékoľvek číslice, písmena, znaky aj biele znaky. Zapisujú sa do úvodzoviek.

Objekt

Kľúčové slovo: Object, znak: nemá, veľkosť: ľubovoľná

Jazyk Basic pre LibreOffice je objektovo-orientovaný jazyk a podporuje objekty. Objekty sú dizajnované tak, ako sú v reálnom živote. Objekty a celkovo objektovo-orientované programovanie má viac priblížiť programátorovi reálny svet. Objektom môže byť hviezda, pes, mačka, dom, Jožko Hraško a podobne.

Varianty

Kľúčové slovo: Variant, znak: nemá, veľkosť: ľubovoľná

Je to univerzálna premenná, správa sa ako box, čo do neho uložíte, to i neskôr vyberiete.

Ak uložíte Integer, bude z variantu typ Integer. Ak textový reťazec, tak bude variant textový reťazec. Pre začiatočníka v programovaní veľmi nápomocná premenná.

(Jako ve škole) Průměr: 1.17 | Hodnotilo: 6
 

Komentáře

user avatar neutr
Odpovědět
Programovanie makier v LibreOffice: Typy premenných
20. 01. 2016, 16:06:28
Jenom maličkost - určitě by to chtělo v rámci Basic značit komentáře pomocí REM. Lomítka respektive " ' " nejsou špatně protože s nimi lze dosáhnout téhož efektu, ale pro záčátečníky je REM lepší - když se vygeneruje "Main" v novém sešitě je tam právě REM a nikdo nepochybuje co to je.

Ta lomítka jsou v podstatě nejkratším zápisem = 2x klávesnice. REM = 3x klávesnice a "mekčeniec ' " z české klávesnice Alt(levý)+39 = 3x klávesnice. Z anglické by to bylo jinak :-)
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Re:Programovanie makier v LibreOffice: Typy premenných
24. 01. 2016, 07:33:50
Ibaže REM musí byť na samostatnom riadku, lomky na konci riadku sú prehľadnejšie, čo sa týka komentovania konkrétneho riadku. Všetko má svoje výhody aj nevýhody a nejde o počet stlačených kláves…
user avatar neutr
Odpovědět
Re:Re:Programovanie makier v LibreOffice: Typy premenných
24. 01. 2016, 21:08:10
O tom, že by REM fungovalo jan na samostatném řádku jsem nic netušil tak jsem se podíval. U mě REM funguje stejně jako lomítka a jednoduchá uvozovka za běžným kódem. Testoval jsem to na AOO 4.1.2 a poslední LO. Je otázka jestli to neovlivňuje OS. Já mám XP pod Ubuntu.
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Re:Re:Re:Programovanie makier v LibreOffice: Typy premenných
25. 01. 2016, 09:37:55
Máte pravdu, vyskúšal som to, zrejme to v novších verziách funguje takto.
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Programovanie makier v LibreOffice: Typy premenných
24. 01. 2016, 07:36:15
V článkoch chýba ako sa môžu premenné pomenovávať (nebolo to ani v minulom), hodil by sa článok, aké znaky môže názov premennej obsahovať, že musí začínať písmenom ap.
user avatar dd
Odpovědět
Programovanie makier v LibreOffice: Typy premenných
23. 01. 2021, 06:11:28
Sú to dva textové reťazce. Dve sa v slovenčine používa na ženský a stredný rod.

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Eduard Boldižár

Eduard Boldižár

Som redaktorom stránky astrotech.cz. Mám 24 rokov. Čas trávim v IT škole. Medzi moje záľuby patrí astronómia, sci-fi literatúra a programovanie.

 
 
 
woo jaw demo hz