LibreOffice 5.2: změny v programových modulech

LO5_1.png Jaké změny v jednotlivých programových modulech se objevily v nové verzi LibreOffice 5.2? Třebaže nejsou nijak dramatické, stojí za zmínku. Právě jim je věnován tento článek.  

Writer

Změny v tomto programovém modulu jsou spíše kosmetické povahy.

Byl přidán panel Standardní panel (režim jedné lišty). Ten je v podstatě kombinací standardního panelu a panelu Formátování. Obsahuje vše potřebné pro formátování dokumentu, akorát v jedné liště namísto dvou. Posuďte, zda se vám s ní bude pracovat lépe než se dvěma panely. Samozřejmě si ji můžete dodatečně upravit. Panel zviditelníte v nabídce Zobrazit | Nástrojové lišty.

Nový, přidaný standardní panel v jednořádkové podobě Nový, přidaný standardní panel v jednořádkové podobě

Do záložky Křížové odkazy v okně Pole byl přidán filtr. Ten umožňuje zúžit výběr. Okno aktivujete z nabídky Vložit | Pole | Další pole.

Filtr pro upřesnění vyhledávání křížových odkazů Filtr pro upřesnění vyhledávání křížových odkazů

Okno pro správu záložek doznalo změn. Nová podoba vypadá opravdu mnohem lépe a použitelněji. Bohužel se při vložení nové záložky nabízí text záložky Bookmark 1, což např. česky píšící uživatelé asi příliš nevyužijí a uvítali by tam jiný nápis, nebo ještě lépe žádný. Bohužel se tato vlastnost nedá nijak nastavit (možná v Expertním modu).

Nová podoba okna Záložka Nová podoba okna Záložka

Panel Zdroje dat se spouští po stisknutí klávesové kombinace [Ctrl + Shift + F4] namísto původní F4. (Dalšími možnostmi aktivace je samozřejmě použití nabídky, případně tlačítka.)

Byly přidány kreslicí nástroje, které předtím byly k dispozici pouze v Draw a Impressu, např. vyplněná křivka, mnohoúhelník, čára od ruky. Nástroje jsou schovány v rozbalovacím tlačítku Křivka.

Přidané kreslicí nástroje do Writeru a Calcu Přidané kreslicí nástroje do Writeru a Calcu

Bylo přidáno tlačítko pro aktivaci panelu Sledování změn. Bohužel tato ikona byla vytvořena pouze pro motivy Tango, Breeze a Sifr. Pokud používáte velmi často používaný motiv Galaxy (nebo jiný), zobrazí se namísto ikony text Zobrazit lištu sledování změn. V nastavení (Nástroje | Přizpůsobit) lze pak tlačítku přidělit jinou ikonu než výchozí.

Panel pro sledování a správu změn Panel pro sledování a správu změn

Ikonový „galimatyáš“

Na jednu stranu je výhodné, že vznikají další a další ikonové sady, protože si každý uživatel pak může vybrat, která se mu líbí. Subjektivně se však zdá, že čím novější sada, tím změna k horšímu. Naštěstí si uživatelé mohou ikonovou sadu vybrat, ale pokud se objeví nějaká změna, například výše uvedená, bývá problém ji zanést do všech sad.

Mimochodem, z Writeru zcela zmizela ikona pro Vzhled webu – toto tlačítko je nyní ve všech ikonových sadách bez ikony. Přitom k tomu není žádný důvod. Skutečně, tlačítko není vůbec dostupné ani z okna Přizpůsobit a musí se použít jiná ikona. Vhodnější je ikonová střídmost, prezentace pouze několika ikonových sad, které však budou perfektní. Zatím není ani jedna, resp. každá má k dokonalosti (a některé i k použitelnosti a čitelnosti, o estetické úrovni, která je však subjektivní, ani nemluvě) hodně daleko.

Calc

Podobně jako ve Writeru byly i do Calcu přidány dodatečné nástroje pro kreslení křivek.

První řádek či sloupec lze nyní ukotvit pomocí tlačítek Ukotvit první řádek, resp. sloupec. Funkce je přístupná i z nabídky. Byla opravena velikost tlačítka pro vložení víceřádkové vstupní řádky – v některých prostředích bylo tlačítko velmi tenké.

Pokud při vkládání kodu do vstupní řádky zmáčknete klávesy [Shift + Enter], vložíte nový řádek. Dříve jste se po stisknutí těchto kláves dostali na předchozí buňku. Sloupec nyní vyberete příkazem [Ctrl + mezerník]. Čas zadáte klávesami [Ctrl + ,], datum [Ctrl + Shift + mezerník]. Zkratka je přístupná pro různé evropské klávesnice.

Podobně jako ve Writeru, i Calc nyní obsahuje Standardní panel nástrojů v jednořádkovém módu (režim s jednou lištou). Do okna Formát buněk byla přidána možnost odstranit ohraničení i ze sousedních buněk. Pole najdete na záložce Ohraničení.

Odstranění ohraničení buněk pouze vybraných buněk nalevo, vpravo se zapnutou volbou Odstranit také ohraničení sousedních buněk (Kompilainenn, CC BY-SA 3.0 / LGPL 3+, MPL 1.1) Odstranění ohraničení buněk pouze vybraných buněk nalevo, vpravo se zapnutou volbou Odstranit také ohraničení sousedních buněk (Kompilainenn, CC BY-SA 3.0 / LGPL 3+, MPL 1.1)

Ve stavovém řádku lze nyní zobrazit více funkcí naráz.

Zobrazení více funkcí naráz ve stavovém řádku Zobrazení více funkcí naráz ve stavovém řádku

Tlačítko pro formát měny je nyní rozbalovací a obsahuje měnové jednotky (formáty) cizích měn. Popisky funkcí byly rozšířeny.

Rozšíření popisků funkcí Rozšíření popisků funkcí

Byly přidány nové funkce:

RAWSUBTRACT, která vrací rozdíl čísel bez eliminace drobných chyb zaokrouhlení.

FORECAST.ETS, což je sada prognostických funkcí, které používají trojnásobné a dvojité exponenciální vyhlazení.

CONCAT, což je pokročilá verze CONCATENATE, která dovoluje použít v argumentech rozsahy, sloupce a odkazy.

TEXT JOIN, který umožňuje zřetězit řetězce oddělené oddělovači.

IFS, kaskádová IF funkce, která zkontroluje jednu nebo více podmínek a vrátí hodnotu odpovídající první pravdivé podmínce.

SWITCH zkontroluje jednu či více hodnot a poté vrátí výsledek, který odpovídá první hodnotě, rovné zadané hodnotě.

MINIFS, MAXIFS jsou funkce podobné funkcím SUMIF a AVERAGEIFS, ale vrací minimální, resp. maximální hodnotu výsledného rozsahu.

Funkce WEEKDAY doznala určitých změn, na které se můžete podívat v přehledu změn pro LibreOffice 5.2.

Kvůli lepší kompatibilitě s formáty Microsoft Office a ODF 1.2 je nyní možné použít zástupné znaky jako v jiných aplikacích. Jedná se o znaky *, ? a ~. Tuto funkcionalitu je třeba zapnout v okně Možnosti přepínačem.

Přepínač pro zapínání regulárních výrazů, resp. zástupných znaků Přepínač pro zapínání regulárních výrazů, resp. zástupných znaků

Při kopírování celých listů se pojmenované výrazy a rozsahy ukazující na kopírovaný list (a použité ve vzorci v buňkách tohoto listu) zkopírují tak, že získají nové názvy v rámci nového listu (kam se vloží).

Impress, Draw

Seznam efektů v Impressu byl přesunut z kontextové nabídky do postranního panelu a obsahuje více detailů. Pokud je možné u efektu určit rychlost, lze tak nyní učinit pomocí rozbalovacího seznamu, do nějž lze napsat časovou délku efektu.

Nový panel s efekty v Impressu Nový panel s efekty v Impressu

Došlo k drobným změnám v nabídce Snímek. Nastavení stránky a snímku je možné provádět pomocí nové sekce na kartě Vlastnosti postranního panelu.

Nastavení snímku z postranního panelu Nastavení snímku z postranního panelu

Přidáno tlačítko pro skrývání lišty Kresba. Do PDF lze nyní exportovat i samotnou stránku s poznámkami.

Grafy

Ypsilonová (svislá) souřadnice v logaritmickém zobrazení nevnucuje jedničku. Spojnice trendu nyní správně vykresluje exponenty, pokud jsou použity ve funkčním předpisu.

Je-li rovnice spojnice trendu delší než graf, nedeformuje se její zobrazení, ale je sbalena dovnitř oblasti grafu (i za cenu vytvoření dalšího řádku pro zápis rovnice).

Problémy s nabídkami

Používáte-li jeden a týž uživatelský adresář s konfigurací LibreOffice, můžete zažít určité drama po instalaci nové verze programu. Krom problémů uvedených v předchozím díle seriálu mohou vymizet některé položky nabídek, přesněji řečeno – jejich textové popisky.

Pokud se tak stane, nezbývá, než zavřít LibreOffice, přejmenovat uživatelský adresář, nastartovat program znovu s výchozím nastavením, zapamatovat si, zkopírovat či zapsat jednotlivé položky a poté je upravit v okně Nástroje | Přizpůsobení. K takové chybě by však v korektně se chovajícím programu docházet nemělo a lze to jistě považovat za chybu.

Autor používá LibreOffice 5.2

(Jako ve škole) Průměr: 3.42 | Hodnotilo: 12
 

Komentáře

user avatar Juraj
Odpovědět
LibreOffice 5.2: změny v programových modulech
17. 08. 2016, 15:05:52
Režim jedného panelu vyzerá celkom dobre :)

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Petr Valach

Petr Valach

Redaktor & editor OpenOffice.cz a LinuxEXPRES.cz. Správce sociálních médií těchto redakcí. Člen nadace The Document Foundation. Ve svém volnu se věnuje popularizaci vědy a fotografování.

 

Public Relations

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?Představte si, že Microsoft 365 je nejen soupravou nástrojů, ale skutečným prostředkem pro transformaci vašeho podnikání. Jednou ze společností, která vás na této cestě jako obchodní partner může podpořit, je Crayon Czech Republic and Slovakia.

Pokračování ...


 
 
woo jaw demo hz