LibreOffice 5–6/2016: nový český slovník synonym, funkce Excelu v Calcu a Případy 1. oddělení

Libreoffice_icon_mix48b.png Nové vydání LibreOffice je za dveřmi a odrazí se to i v tomto pravidelném seriálu: zastavíme se u slovníku synonym pro češtinu a představíme si některé novinky v Calcu. Řeč bude i o tom, jak může svobodný software proniknout na televizní obrazovky.  

Slovníky synonym pro češtinu: svobodná licence vs. spolehlivost

Pod jazykovými slovníky pro kancelářský balík si v první řadě vybavíme seznam slov, který se používá ke kontrole pravopisu. Textové procesory však umí využívat také tezaury, slovníky zaznamenávající významové vztahy mezi slovy, zpravidla synonyma a antonyma (shodné a opačné významy).

Nejinak tomu je u Writeru, byť ten počítá pouze se slovníkem synonym (například anglický tezaurus obsahuje i antonyma, ta jsou však zobrazována spolu se synonymy). A právě v případě slovníku synonym pro český jazyk došlo v LibreOffice v posledním roce k zásadní změně: dosavadní byl nahrazen verzí generovanou z cizojazyčného slovníku.

Česká synonyma bylo možné používat už v OpenOffice.org, a to díky jazykovědcům Karlu Palovi a Janu Všianskému, kteří k nekomerčnímu využití poskytli svůj slovník. Ten byl publikován knižně jako „Slovník českých synonym“ poprvé v roce 1994 a dočkal se ještě několika dalších vydání. Zahrnuje více než 20 000 hesel a vzhledem ke svému původu je spolehlivým a kvalitním zdrojem.

LibreOffice český slovník synonym nejprve z OpenOffice.org převzal, ovšem kvůli nekomerční, a tudíž nesvobodné licenci nemohl být nadále součástí jeho kódu. Proto byl ve verzi 5.0.2, zveřejněné v loňském září, odstraněn (související bug) a od té doby obsahuje základní instalace LO pro češtinu pouze slovníky pro kontrolu pravopisu a dělení slov.

Původní slovník synonym lze stále do LibreOffice jednoduše přidat, stačí nainstalovat rozšíření s českými slovníky pro Apache OpenOffice, které v něm bez problémů funguje.

S chybějícím slovníkem synonym se nehodlal smířit vývojář Jan Holešovský (psali jsme o něm v souvislosti s volbou Board of Directors TDF). Vyplatilo se mu poradit se s odborníky na slovo vzatými – Zdeňkem Žabokrtským a Milanem Fučíkem, kteří působí na Ústavu formální a aplikované lingvistiky, spadajícím pod pražskou Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Ti navrhli vygenerovat slovník synonym z nějakého česko-cizojazyčného slovníku. Cizojazyčné slovníky totiž u hesel uvádějí pro určitý význam výčet českých překladů – a takový výčet není ničím jiným než seznamem synonym.

Aby mohla být takto zjištěná synonyma zveřejněna pod svobodnou licencí, musí být stejně licencován i zdrojový slovník. Tomuto účelu vyhovuje GNU/FDL Anglicko-český slovník, který vznikal spoluprací mnoha přispěvatelů v době před 15 lety a zřejmě se jedná o nejrozsáhlejší svobodný česko-cizojazyčný slovník vůbec. V současnosti už není aktualizován a jeho správce jej rád předá vážnému zájemci, který by se postaral o další rozvoj.

Jan Holešovský pak připravil transformaci anglicko-českého slovníku, použitý skript i výsledný slovník synonym jsou k dispozici v repozitáři se slovníky.

Synonyma pro slovo „metoda“ z původního (vlevo) a nového slovníku (nový chybně nabízí i jiné významy anglického „way“ jako „silnice“ nebo „ohled“) Synonyma pro slovo „metoda“ z původního (vlevo) a nového slovníku (nový chybně nabízí i jiné významy anglického „way“ jako „silnice“ nebo „ohled“)

Slovník synonym vygenerovaný z anglicko-českého slovníku je prvním českým svobodným slovníkem svého druhu a počtem hesel více než dvojnásobně přesahuje předchozí. Dlužno však dodat, že má ještě značné nedostatky. Hlavní příčinou je skutečnost, že zdrojový anglicko-český slovník nerozlišuje významy překladů. Za synonyma jsou tak pokládána všechna slova se shodným anglickým překladem, a vzhledem k tomu, že v angličtině není o mnohoznačná slova nouze, se do seznamu dostává mnoho nesprávných nadbytečností. Zachováván není ani slovní druh synonym.

Podobu nového slovníku je proto třeba chápat jako prvotní verzi, která má určitý potenciál, ale neobejde se bez dalších úprav. Český lokalizační tým má v plánu umožnit uživatelům zapojit se do tohoto procesu a hlásit nedokonalosti ve slovnících; o dalším dění v tomto směru budeme v seriálu včas informovat.

Nový český tezaurus bude mít premiéru v LibreOffice verze 5.2. Uživatelé mají na vybranou: buď mohou ponechat nový, nedokonalý slovník a případně se zapojit do jeho vylepšování, nebo mohou jako rozšíření doinstalovat původní, osvědčený tezaurus.

Calc interoperabilnější díky novým funkcím Excelu

Z hlediska nasazování LibreOffice je klíčovou vlastností interoperabilita s formáty Microsoft Office. Její významnou součástí je to, aby tabulkový procesor Calc podporoval funkce, které jsou součástí Microsoft Excelu (a které přibývají s každou jeho novou verzí).

Od doby vzniku LibreOffice bylo doplněno přibližně 150 excelových funkcí, aktuální seznam scházejících čítá již jen několik desítek položek. Jakkoliv není číselný údaj plně vypovídající (mnohé funkce jsou okrajové či – zejména u statistických – se jedná o varianty téhož výpočtu), svědčí o značném pokroku v interoperabilitě.

Od verze 5.2 bude LO obohacen o sadu funkcí typu FORECAST.ETS, jež využívají exponenciální vyrovnávání pro předpověď budoucích hodnot časové řady (pracují při tom kromě trendové složky i se sezónností), funkce CONCAT a TEXTJOIN pro práci se řetězci, IFS a SWITCH pro volbu hodnoty na základě daných kritérií a MINIFS a MAXIFS umožňující zjistit extrémy ze zadané oblasti. Tyto funkce byly novinkou v Excelu verze 2016 a implementace v LO jde nad jejich rámec tím, že poskytuje více způsobů předpovídání.

Extrapolace hodnot koncentrace oxidu uhličitého na observatoři Mauna Loa pomocí funkce FORECAST.ETS.ADD (použita datová sada z prostředí R s pozorováním v letech 1959–1997) Extrapolace hodnot koncentrace oxidu uhličitého na observatoři Mauna Loa pomocí funkce FORECAST.ETS.ADD (použita datová sada z prostředí R s pozorováním v letech 1959–1997)

Nové funkce Calcu jsou názornou ukázkou toho, co všechno zmůže cílevědomý jednotlivec. O většinu z nich včetně všech výše jmenovaných se totiž zasloužil nizozemský vývojář Winfried Donkers, který se navíc na vývoji podílí čistě jako dobrovolník (ve společnosti, v níž pracuje, sice LO používají, ale potýkají se spíše s kompatibilitou textových dokumentů a maker).

Proč si zvolil z různých možností přispívání právě funkce Calcu? „Zaměřil jsem se důkladně na jedno téma a díky tomu jsem se mohl důkladně seznámit s velice komplexním a rozsáhlým zdrojovým kódem. Dal jsem tomu přednost před možností zkoušet víc věcí, ale méně do hloubky,“ uvádí Winfried. Sympatická je i jeho celková motivace: „Nechci, aby byl LibreOffice pouze ‚levnou alternativou k Microsoft Office‘, ale rád bych, aby byl plně vybaveným kancelářským balíkem. Proto musí být Calc maximálně interoperabilní a proto do něj přidávám nové funkce Excelu tak rychle, jak jen to je možné.“

Winfried Donkers také zdůrazňuje, že stejný význam jako přidávání nových funkcí mají opravy chyb ve funkcích stávajících, zvláště těch složitých a nepříjemných: „Je to velké zadostiučinění, když víte, že oprava pomohla mnoha uživatelům, a když za ni dostáváte nečekaná poděkování z celého světa. Zpětná vazba mi také ukazuje, že nezáleží na tom, jaké chyby vnímám jako důležité – uživatelé mají často jiné priority.“

V souvislosti s kvalitou funkcí Winfried velmi oceňuje pro běžné uživatele neviditelnou, ale vysoce záslužnou práci českého přispěvatele vystupujícího pod přezdívkou „Raal“, který se věnuje testování chyb a pro jednotlivé funkce vytváří testovací dokumenty. „Tím významně zvyšuje úroveň Calcu – například nalezl některé chyby ve funkcích, kterých si dosud nikdo nevšiml a které se pokusím co nejrychleji opravit,“ popisuje Winfried.

Těšme se tedy na to, že díky takovýmto přispěvatelům bude v Calcu více funkcí a méně chyb, a zároveň je neváhejme podpořit – nahlásit či otestovat chybu zvládne každý.

Svobodný software v Případech 1. oddělení

Kriminální seriál Případy 1. oddělení, produkovaný Českou televizí, si získal takovou diváckou oblibou, že po čtrnáctidílné řadě odvysílané počátkem roku 2014 bylo natočeno osmidílné pokračování, jež mělo premiéru letos. Oceňovány jsou jak scénář seriálu inspirovaný skutečnými událostmi a realistické zpodobnění detektivní práce, tak herecké výkony.

Pozorný divák mohl zaznamenat, že několikrát si v seriálu „zahrál“ svobodný software. V díle první řady nazvaném „Důvod k zabití“ dostane prostor distribuce Linuxu Ubuntu (například v 24. a 41. minutě), v předposledním díle druhé řady „Krádež století“ píše major Dušan Vrána v podání Igora Chmely žádost o převelení ve Writeru Apache OpenOffice (v čase 47:10).

Svobodný software se na monitory vyšetřovatelů nedostal náhodou. Jedná se o poměrně kuriózní použití, kdy není potřeba funkčnost programu, ale nejdůležitější je jeho volná dostupnost. Jak už asi tušíte, souvisí to s product placementem, tj. placeným umisťováním reklamy či určitých produktů do audiovizuálních děl.

„Pokud bychom ukazovali třeba MS Word, musíme každé ukázání produktu řešit smlouvou s výrobcem a prokazovat, že jsme za product placement dostali zaplaceno,“ vysvětluje Tomáš Feřtek, vedoucí projektu Případy 1. oddělení, a dodává: „Tomu se produkce snaží vyhýbat, proto nejspíš volí svobodný software.“

Krátké zprávy: online verze česky, notebookbar a hackfest v Turecku

úvodním díle tohoto seriálu jsme informovali, že je možné překládat online verzi LibreOffice. Výzva padla na úrodnou půdu a českého překladu se ujali v rámci svých aktivit týkajících se svobodného softwaru odborníci ze společnosti PC HELP (setkat se s nimi budete moci na brněnské LO Conference). Čeština už je dostupná v nejnovějších verzích (distribuovaných jako tzv. CODE). Kromě lokalizace přibyly i další užitečné vlastnosti a lépe je pořešen přístup více uživatelů k témuž souboru (v režimu úprav se vždy nachází jediný uživatel, ostatní mohou dokument jen prohlížet).

Rozhraní LibreOffice Online lokalizované do češtiny Rozhraní LibreOffice Online lokalizované do češtiny

Loni byly představeny prvotní snahy o alternativní rozhraní LO nazvané notebookbar (či ribbon, chcete-li), tvořené flexibilnější podobou nástrojových lišt. Práce na tomto rozhraní pokročily i díky Poláku Szymonu Kłosovi, který se jím zabývá ve svém úkolu v programu Google Summer of Code.

Změny budou dostupné až ve verzi 5.3, ale lze je vyzkoušet v denních sestaveních masteru: v přizpůsobeních programu je třeba přidat do nabídky či na lištu příkaz „Notebookbar“, kterým se rozhraní zapne. Notebookbar už nalezneme ve více modulech, mnohé z plánované funkčnosti ale dosud chybí (změna podle kontextu, chování na malých obrazovkách či možnost přizpůsobení uživatelem).

Calc bude ve verzi 5.2 zajímavý nejen díky novým funkcím, ale i několika život zpříjemňujícím vlastnostem:

Nové našeptávání názvů funkcí v Calcu 5.2 Nové našeptávání názvů funkcí v Calcu 5.2

Formáty Flatpak a Snap slibují snadnou distribuci a aktualizaci linuxových aplikací. Balíky s LibreOffice jsou již u obou k dispozici (Flatpak, Snap).

Jednou ze zemí, kde LO nabírá dech, je Turecko. Koncem dubna se uskutečnil v Ankaře hackfest, který pomohl zapojit další přispěvatele. Za jeho iniciátory jmenujme Gülşah Köse, mimo jiné autorku aplikace pro hodinky Pebble umožňující spouštět prezentace Impressu; o své dojmy se na blogu TDF podělil Muhammet Kara, jeden z nových vývojářů, pracující také na turecké linuxové distribuci Pardus.

LibreOffice se zdárně prosazuje u bezpečnostních složek. Známé jsou případy nasazení u francouzského četnictva či aktuální přechod italského ministerstva obrany. Novinkou je zpráva z Pobaltí: již proběhlou migraci na LO oznámila litevská policie.

V květnu přibyla do bugzilly chyba s jubilejním číslem 100 000, ačkoliv chyby nahlášené pro LibreOffice ještě tohoto počtu nedosáhly (dříve byla bugzilla sdílená s jinými produkty). Otevřených chyb zůstává aktuálně něco přes deset tisíc. Na jubilejní chybu si počkal Cor Nouws, výrazná osobnost nizozemské komunity, a s jeho požadavkem vše řádně oslavit na LibreOffice Conference nelze nesouhlasit – na viděnou v září v Brně!

(Jako ve škole) Průměr: 3.67 | Hodnotilo: 9
 

Komentáře

user avatar Tomáš Matýs
Odpovědět
LibreOffice 5–6/2016: nový český slovník synonym, funkce Excelu v Calcu a Případy 1. oddělení
20. 07. 2016, 19:08:05
Moc pěkný příspěvek, jenom jsem se chtěl zeptat, jestli ty specifické české změny by se nemohly dostat i do release notes? https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/5.2
user avatar strepon
Odpovědět
Re:LibreOffice 5–6/2016: nový český slovník synonym, funkce Excelu v Calcu a Případy 1. oddělení
23. 07. 2016, 20:39:47
Mohly, info o slovníku jsem doplnil, ale je to koneckonců wiki, upravovat může každý:))
user avatar Petr Valach
Odpovědět
LibreOffice 5–6/2016: nový český slovník synonym, funkce Excelu v Calcu a Případy 1. oddělení
20. 07. 2016, 20:20:15
Asi nejlepší zprávy z "místa činu", navíc od člověka zainteresovaného.

Jsem velmi rád, že zrovna na OpenOffice.cz

OpenOffice.cz má jednoznačný monopol nejen v České republice, co se informování o svobodném kancelářském softwaru týče. Mimo jiné zásluhou lidí jako pan Horáček. Díky.
user avatar Sisi
Odpovědět
Pěkný, ale to UX
21. 07. 2016, 12:40:47
Chválihodný projekt, nicméně ještě více by rozšíření Libre Office asi prospělo, když si ho bude moci člověk stáhnout opravdu zdarma a nemusel být zrovna ajťák, protože to je pro některé lidi na těchto stránkách skoro nemožné!

Vemte 10 náhodných kolemjdoucích a řekněte jim, ať zde zkusí něco stáhnout, téměř všichni si otevřou donate stránku a pak to celé zavřou, že na tohle opravdu ještě nemají čas :) Upravte pls tu stránku další zdroje, pač pod tím si nic ke stažení jistě nepředstaví ani vaše matka..Děkuji!!
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Pěkný, ale to UX
21. 07. 2016, 21:26:00
Nevidím na tom způsobu nic špatného. Stejně se stahuje například ze SourceForge (kde se zase zobrazuje reklama). Ta stránka "Donate" má smysl, protože jak jinak jednoduše umožnit přispění těm, kdo tak chtějí učinit (ano, většina chce LO používat zdarma a tak nějak očekávat, že vývoj "někdo" zaplatí, ale jsou i tací, co na to nějaký peníz dát chtějí)?

Zavírat web před uplynutím těch 5 vteřin (které lze navíc přeskočit přímým kliknutím) s tím, že "nemám čas", je opravdu úsměvné. To mi přijde, jako kdyby někdo kupoval auto, a protože by v salonu zvolené značky musel minutu čekat, než se mu bude někdo věnovat, tak by šel ke konkurenční značce.
user avatar strepon
Odpovědět
Re:Re:Pěkný, ale to UX
23. 07. 2016, 20:43:05
Možná tím bylo myšleno, že jeden z odkazů vede na verzi 5.1.3, která už není k dispozici, a proto se jen zobrazí stránka s donate a nic se stahovat nezačne... Odkázat přímo na stránku ke stažení by asi bylo lepší, beztak se při stahování přesměruje na donate.
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Re:Re:Pěkný, ale to UX
24. 07. 2016, 00:26:11
Tohle je moje chyba, že jsem to neaktualizoval na verzi 5.1.4, když byla vydána. Udělal jsem to teď (na druhou stranu nechápu, proč přestalo fungovat stahování 5.1.3, byť je to starší verze). Odkazovat na stránky download mi jako lepší volba nepřijde, protože tam na člověk vybafne spousta odkazů (jeden jako Main installer a hromada dalších), ze kterých moc moudrý nebude.
user avatar Jamicon
Odpovědět
Re:Pěkný, ale to UX
23. 07. 2016, 11:46:13
Prečo vlastne sťahovať LibreOffice. Takmer v každom distre je LibreOffice ako základný balík, inde sa dá bez problémov doinštalovať. Alebo snáď ešte niekto používa wydle? V mojom okolí ich už veľa nie je.
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Re:Pěkný, ale to UX
23. 07. 2016, 13:22:36
Většina lidí pořád používá Windows. Například z návštěvníků tohoto portálu je to 88 % (v celkovém počtu je to ale ještě více).
user avatar zvedavec
Odpovědět
Re:Re:Pěkný, ale to UX
24. 07. 2016, 19:40:28
Na konci tvého "fejetonu" chybí smajlík...
user avatar Vladimír
Odpovědět
Re:Re:Pěkný, ale to UX
29. 10. 2016, 02:04:58
Kdysi vyšla v tehdejším časopisu Mladý svět reakce na článek o homosexuálech. Pisatel rozporoval údaj, že homosexuální sklony mají 4% obyvatel. Prý to probral s kámošema a jich minimálně 80%. Prostě každý soudí podle svého okolí. :-)
user avatar Jiří Kelíšek
Odpovědět
LibreOffice 5–6/2016: nový český slovník synonym, funkce Excelu v Calcu a Případy 1. oddělení
16. 03. 2017, 13:23:55
grant
user avatar Jiří Kelíšek
Odpovědět
LibreOffice 5–6/2016: nový český slovník synonym, funkce Excelu v Calcu a Případy 1. oddělení
16. 03. 2017, 13:24:47
grant

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Stanislav Horáček

Stanislav Horáček

OpenOffice.org jsem objevil ve verzi 1.1, posléze jsem přešel na LibreOffice. Nejvíc používám Writer, ostatní součásti spíš doplňkově. Přispívám ke tvorbě LibreOffice (česká lokalizace, drobné úpravy nápovědy), vytvářím rozšíření „České CC0 slovníky“ a jeho stránku ceskeslovniky.cz. Od roku 2014 jsem členem The Document Foundation.

 
 
 
woo jaw demo hz