Novinky v LibreOffice 7.5 Community – Writer, Calc

V tomto přehledu se podíváme na novinky v LibreOffice 7.5 Community, konkrétně moduly Writer a Calc. Tato verze je nyní dostatečně ověřená pro nasazení v průmyslovém prostředí.  

Writer

Pro uživatele určitě nejdůležitější změnou je zvýraznění prvku na stránce, který byl vybrán v Navigátoru najetím myši v přehledu prvků. Neznamená to, že je uživatel na daný prvek přemístěn – to by bylo velice obtěžující. Pro přesun na vybraný prvek je i nadále třeba na tento prvek poklepat. Pokud se však na aktuální stránce nachází příslušný prvek, po najetí kurzoru na tento prvek se celý prvek zvýrazní.

Číslo stránky ve stavové liště nově zobrazuje rozmezí zobrazených stránek (může se zobrazovat více než jen jedna stránka – to závisí na aktuální pozici zobrazení a zvětšení). Dříve z uvedeného čísla nebylo zřejmé, o jakou stránku se jedná.

Byla provedena základní implementace strojového překladu pomocí služby DeepL. Pro její zprovoznění je však třeba vytvořit si na DeepLu účet a provést propojení přes API.

Došlo k několika úpravám výkonu:

 • Export do formátu EPUB na Windows byl významně urychlen a spotřebovává méně systémových zdrojů.

 • Otevírání souborů Writeru s velkými tabulkami ve Windows bylo urychleno.

 • Byl významně urychlen proces vyjmutí velkého množství stránek (řádově stovek) s číselnými seznamy.

Z důvodu kompatibility s MS Word byly přidány další ovládací prvky s obsahemprostý text, rozbalovací nabídka a export do PDF. Tyto a další prvky naleznete v nabídce Formulář | Ovládací prvky s obsahem.

I v případě odlišného formátování odstavců je nabídnuta možnost přidávání tabulátorů (nabídka Formát | Odstavec | Tabulátory).

Kontrola překlepů a gramatiky doznala určitých změn:

 • Pro zvýraznění gramatických chyb je nově možné definovat barvu v nabídce Nástroje | Možnosti, sekce LibreOffice, záložka Barvy aplikací.

 • Slovo, které bylo původně kontrolou překlepů vyhodnoceno jako validní, a následně upraveno na chybný stav, je nyní správně označeno za chybné již v momentě, co po změně opustí kurzor toto slovo. Dříve se chybný stav projevil až po opuštění řádku pomocí kurzorové klávesy.

 • Komentář připojený k upravovanému slovu je i po opravě zachován.

 • Nově lze opravovat slova i hypertextových odkazů.

K příjemným změnám došlo při zpracovávání tabulek:

 • Při odstraňování sloupce, který protíná sloučené buňky, se tyto sloučené buňky neodstraní a jejich obsah zůstane zachován.

 • Nyní je možné tabulku, řádek či sloupec vybrat, pokud poslední buňka obsahuje vnořenou tabulku.

 • Řádek či sloupec tabulky s poslední buňkou obsahující vnořenou tabulku a s povoleným záznamem změn lze nyní odstranit.

Další balík změn se týká správy záložek:

 • Text záložky lze upravit v dialogovém okně úpravy záložky. Toto okno lze otevřít z kontextové nabídky Upravit záložky Navigátoru.

 • Tato nabídka Upravit otevře dialogové okno, v němž bude vybrána ta záložka, u níž byl příkaz použit.

Změny v dialogovém okně Záložka Změny v dialogovém okně Záložka

 • Skryté importované záložky _Toc a _Ref ze souboru OOXML se v dialogovém okně zobrazují jako skryté a lze je řadit spolu s uživatelskými kliknutím na sloupec Skryté.

 • Byly přidány vlastní barevné značky záložek s metadaty tak, aby byla snadno rozeznatelná jejich hierarchie.

 • Došlo k určitým úpravám ve vizualizaci záložek. Jelikož se jedná o speciální funkcionalitu, kterou většina uživatelů pravděpodobně nevyužije, odkazujeme na Poznámky k vydání.

Některé prvky (obrázky, textové rámce, vložené objekty) je nyní možno v nastavení označit za dekorativní. Díky tomu mohou být asistenčními nástroji ignorovány při exportu do PDF.

Přidána možnost označit obrázek jako dekorativní Přidána možnost označit obrázek jako dekorativní

Dialogové okno Kontrola zpřístupnění je nyní nemodální a bylo do něj přidáno tlačítko Znovu zkontrolovat.

Opakovaná kontrola zpřístupnění Opakovaná kontrola zpřístupnění

Do nabídky Nástroje přibyla položka Automatická kontrola zpřístupnění. Po její aktivaci se ve stavovém řádku zobrazí ikona se stavem zpřístupnění (s fajfkou, pokud nejsou žádné problémy, s křížkem, pokud je jeden a víc problémů) a po najetí kurzorem na tuto ikonu se zobrazí počet nalezených problémů. V tuto chvíli jde o experimentální funkci a je třeba počítat s tím, že nezahrnuje všechny možné objekty dokumentu.

Kompletní přehled novinek v LibreOffice 7.5 Community najdete na wiki stránce.

Calc

K poměrně radikálnímu kroku bylo přistoupeno v přístupu k počátečním apostrofům v buňkách. Ty se nyní odstraňují v případě, že buňky s vkládaným obsahem nejsou formátovány jako text. Zbylá část je následně považována za textový řetězec.

U buněk formátovaných jako text se použije vkládaný obsah v původní podobě, beze změny.

Úvodní apostrof dat v buňkách typu číslo tak říká, že zbylý obsah buňky je textový.

Při definování podmínek podmíněného formátování bylo dříve třeba dodržovat velikost písmen.

Znaky tabulátorů a zalomení řádků byly dříve ignorovány, což vedlo k nesprávnému formátování obsahu buňky. Tato chyba byla opravena.

První sloupec a řádek lze nyní ukotvit i bez nutnosti mít tento řádek či sloupec viditelný v aktuálním pohledu.

Funkce Vložit jinak si při akci pamatuje poslední použité nastavení.

V Průvodci funkcí lze nyní funkce vyhledávat i pomocí popisku jednotlivých funkcí.

Formát čísla a měny pro tabulky ve Writeru a Calcu nyní podporuje slovní vyjádření.

Slovní vyjádření měny a čísla Slovní vyjádření měny a čísla

Tradičně došlo též k vylepšení výkonu:

 • Optimalizace výkonu funkce Najít a nahradit ve velmi rozsáhlých sešitech (použití této funkce dříve nesmírně vyčerpávalo systémové zdroje).

 • Urychlení nahrazování řetězců za číslo.

 • Bylo urychleno načítání rozsáhlých sešitů s proměnlivými výškami řádků.

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Petr Valach

Petr Valach

Redaktor & editor OpenOffice.cz a LinuxEXPRES.cz. Správce sociálních médií těchto redakcí. Člen nadace The Document Foundation. Ve svém volnu se věnuje popularizaci vědy a fotografování.

 
 
 
woo jaw demo hz