Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office

srovnani_office.jpg Od velkého srovnání tří kancelářských balíků uplynuly přibližně dva roky, vývoj se posunul o velký kus dál a přišly nové verze. Proto je teď ten správný čas se k porovnání balíků vrátit a podívat se, jak se situace změnila (či nezměnila) a co nového si pro nás tvůrci připravili.  

Krátká cesta historií

V dobách, kdy se počítače začaly stávat běžnou součástí kancelářské práce, vznikla samozřejmě poptávka po takových programech, které by dokázaly zjednodušit zejména rutinní kancelářské činnosti – psaní textů, výpočty, přípravu prezentací a tak podobně. Přestože hlavně zpočátku vznikaly samostatné programy pro tu kterou činnost, brzy se vývoj zaměřil na celé balíky těchto programů. Výhodou balíků je především těsné propojení jednotlivých programů (jak z hlediska uživatelského, tak vývojářského) umožňující pohodlnější a efektivnější práci. Složení balíků se samozřejmě může lišit, ale prakticky nikdy nechybí textový procesor, tabulkový procesor a nástroj k tvorbě prezentací.

Skutečným přelomem byl nástup grafických uživatelských rozhraní (která vznikla již v hloubi 70. let 20. století, nicméně do běžného použití se dostala až v letech osmdesátých). Již poměrně početná skupina kancelářských balíků se ještě více rozšířila a uživatel tak získal výběr z celé škály různých řešení. Postupně ale mnohá jména úplně nebo téměř úplně vymizela (kdo si ještě dnes vzpomene na programy jako Ami Pro, 1-2-3 nebo WordPerfect?), přestože u některých stále probíhá aktivní vývoj a mají své příznivce. Poměrně drtivou převahu získal balík Microsoft Office.

Na přelomu tisíciletí však došlo k otevření většiny zdrojových kódů balíku StarOffice, který patřil právě do skupiny balíků upadajících v zapomnění. Vznikl tak nový balík OpenOffice.org, hned od počátku nabídl kromě jiného otevřenost implementace a od verze 2.0 také otevřený formát Open Document Format, jenž byl následně mezinárodně standardizován jako norma ISO/IEC.

Balík OpenOffice.org ale po akvizici firmy Sun Microsystems společností Oracle dostal velkou ránu – významná část vývojářů byla nespokojena s přístupem Oracle jak k tomuto balíku, tak k open-source softwaru obecně. Proto tito vývojáři odešli a založili zcela nový projekt LibreOffice (pod hlavičkou nové organizace The Document Foundation), odvozený od OpenOffice.org. Přesněji řečeno částečně nepřímo odvozený, protože již v roce 2003 byl vytvořen odvozený balík Go-oo, který se později stal podstatnou částí LibreOffice.

 

LibreOffice Writer 4.1 LibreOffice Writer 4.1

 

Zatímco u LibreOffice vývoj běžel rychle kupředu, balík OpenOffice.org se „potácel“ v bezradnosti lidí, kteří o jeho osudu rozhodovali. Poslední rozhodnutí učiněné ve firmě Oracle se však nakonec ukázalo jako správné: vývoj byl předán pod křídla Apache Software Foundation. Balík prošel tzv. inkubátorem (projektová sekce ASF určená pro projekty, kterým je třeba pomoci v rozjezdu) a získal si přízeň řady vývojářů, kteří neváhali přiložit ruku k dílu. Balík je nyní vydáván pod názvem Apache OpenOffice.

V současné době tu tedy máme – podobně jako v případě předchozího srovnání – stále tři kancelářské balíky, které lze považovat za silné a uživatelsky hojně používané. V případě Microsoft Office je tu verze 2013, LibreOffice je ve verzi 4.1 a Apache OpenOffice 4.0.

Srovnání a testovací platforma

Srovnání balíků (ve výše uvedených verzí) bude zaměřeno na jejich běžné použití pro kancelářskou práci, tedy žádné specifické nebo neobvyklé situace. Testovací platformou bude operační systém Microsoft Windows 7 Professional (64bitová verze), což je v současné době nejrozšířenější systém ve firmách.

Poznámka: Kancelářské balíky mohou být v textu dále označovány jako LO (LibreOffice), AOO (Apache OpenOffice) a MSO (Microsoft Office).

 

Apache OpenOffice Writer 4.0 Apache OpenOffice Writer 4.0

 

Obecné vlastnosti

Licence, instalace, operační systémy

Licence, instalace, operační systémy

LibreOffice 4.1

OpenOffice 4.0

Microsoft Office 2013

Licence

svobodná (hlavně LGPL 1)

svobodná (Apache)

proprietární 2

Cena

zdarma 3

placená jednorázově nebo pravidelně  4

Instalátor lze stáhnout

ano

Instalátor lze získat na médiu

ano 5

ano 6

Velikost instalátoru

205 MB 7

125 MB 8

769 MB

Podporované OS

Microsoft Windows (XP a novější), GNU/Linux, Mac OS X, neoficiálně další OS

Microsoft Windows (XP a novější), GNU/Linux, Mac OS X, *BSD, Solaris, neoficiálně další OS

Microsoft Windows 7 a novější


Čeština a další jazyky

Čeština a další jazyky

LibreOffice 4.1

OpenOffice 4.0

Microsoft Office 2013

České prostředí

ano

Ostatní jazyky

v instalátoru

lze doinstalovat

samostatné instalátory 9, lze doinstalovat

Česká nápověda

lze doinstalovat (většinou k dispozici i on-line verze)

v instalátoru

České slovníky

lze doinstalovat 10

v instalátoru


Paměťová náročnost

Paměťová náročnost

LibreOffice 4.1

OpenOffice 4.0

Microsoft Office 2013

Paměťová náročnost 11

(prázdný dokument v textovém procesoru)

33 MB

32 MB

29 MB

Paměťová náročnost 11

(3 textové dokumenty, 2 tabulkové dokumenty, 1 prezentace)

132 MB

125 MB

73 + 34 + 54 MB 12


Datové formáty

04.png

LibreOffice 4.1

OpenOffice 4.0

Microsoft Office 2013

Možnost otevření dokumentu z libovolné aplikace 13

ano

ne

Export do PDF

ano 14

Export do PDF/A

ano, PDF/A-1a

ano, PDF/A-1 15

Import PDF

ano (do aplikací Writer, Impress a Draw)

ne

ano (do aplikace Word)

Podpora ODF

ODF 1.2 16

Podpora OOXML

neúplná (většina pokryta)

neúplná (většina pokryta), jen čtení

ISO/IEC 29500 Strict, ISO/IEC 29500 Transitional

Podpora binárních formátů Microsoft Office 17

neúplná (většina pokryta)

ano

Možnost publikace/sdílení 18

web (v doplňcích: wiki, blogy, Google Docs, Zoho a další)

SkyDrive, web, SharePoint, blogy 19


Další vlastnosti a funkce

Další vlastnosti a funkce

LibreOffice 4.1

OpenOffice.org 4.0

Microsoft Office 2013

Makrojazyk

LibreOffice API (Basic, JavaScript, BeanShell, Python) 20

Apache OpenOffice API (Basic, JavaScript, BeanShell, Python) 20

Visual Basic for Applications

Uživatelské rozhraní

klasické 21

klasické 22

ribbonové

Zamykání dokumentů

ano 23

Elektronické podepisování

ano

Doplňkové moduly

ano 24

ano

Možnost automatického obnovení po pádu

ano

Sledování změn

ano


Poznámky
 1. Část kódu je i pod jinými (obecně permisivnějšími) svobodnými licencemi. Vzhledem k charakteru licence LGPL mohou existovat modifikace balíků obsahující i proprietární kód. zpět

 2. Balík je poskytován pod různými licencemi – krabicové, OEM, multilicence, licenční program SELECT pro školství atd. zpět

 3. Některé firmy poskytují placené modifikované balíky (kde je předmětem platby licence k přidanému proprietárnímu SW, případně doplňkové služby). zpět

 4. Cena se odvíjí od varianty balíku (různé programy v sadě), druhu licence a uživatele. Lze pořídit jednorázovou licenci pro konkrétní verzi, nebo platit předplatné, které umožňuje používat vždy nejnovější verzi. zpět

 5. Rozšiřování na médiích není omezeno. Některé obchody nabízejí CD/DVD s verzí pro Windows, instalační CD/DVD systému GNU/Linux běžně obsahují instalační balíčky LO nebo AOO. zpět

 6. Krabicové verze, lze také objednat samostatně (za poplatek). zpět

 7. Multijazyčná verze (včetně češtiny), neobsahuje nápovědu v češtině (dalších 9 MB). zpět

 8. Český instalátor včetně nápovědy. zpět

 9. Jednotlivé jazykové verze jsou poskytovány (a licencovány) samostatně. Je ale možnost získat a nainstalovat další jazyky. zpět

 10. Z licenčních důvodů (slovníky pro kontrolu pravopisu a gramatiky a pro dělení slov jsou pod GPL, slovník synonym má proprietární licenci) nemohou být slovníky distribuovány jako integrální součást balíku. zpět

 11. Paměťová náročnost je měřena jako velikost „pracovní sady“ (working set) bezprostředně po spuštění, resp. po otevření náhodně zvolených dokumentů uvedených typů. zpět

 12. Na rozdíl od LO a AOO se jednotlivé aplikace spouští samostatně, proto jsou paměťové požadavky uvedeny jednotlivě (nelze je aritmeticky sčítat). zpět

 13. Je myšlena možnost přímo otevřít z jedné aplikace balíku dokument jiné aplikace (např. z LibreOffice Writer tabulkový dokument nebo z Microsoft Excel prezentaci). zpět

 14. Podpora výstupu do PDF je ve všech balících v zásadě kompletní. LO a AOO mají rozsáhlejší možnosti konfigurace výstupu. zpět

 15. Není jasné, o kterou verzi formátu PDF/A-1 se jedná (zda 1a, či 1b). zpět

 16. Balíky LO a AOO podporují ODF 1.2 ve standardizované i rozšířené verzi, ale i starší verze 1.0 a 1.1. zpět

 17. Jsou myšleny binární formáty Microsoft Word, Excel atd., používané v Microsoft Office verzí 1997–2003 (.doc, .xls, .ppt atd.). zpět

 18. Jsou uvedeny pouze možnosti výchozí instalace (bez přidání doplňků). zpět

 19. Lze si přímo vybrat z předdefinovaných blogů (např. WordPress nebo Blogger) či použít jiný, pokud podporuje formát MetaWebLog. zpět

 20. API pro makrojazyky LO a AOO je prakticky 100% kompatibilní. Kromě uvedených jazyků lze použít také Javu, případně i (externě) další jazyky. Makra ve Visual Basicu lze spouštět jen ve velmi omezené míře. zpět

 21. Klasickým uživatelským rozhraním se myslí to obecně známé, založené na nabídkách (menu) a nástrojových lištách. zpět

 22. Postranní panel má specifickou podobu převzatou z balíku IBM Lotus Symphony. zpět

 23. Všechny balíky nabízí, v případě pokusu otevřít uzamčený dokument, možnost otevřít ho jen ke čtení či vytvořit kopii. MSO umožňuje sledovat zámek a oznámit odemčení. zpět

 24. Doplňkové moduly LO a AOO jsou vzájemně prakticky 100% kompatibilní. zpět

 

Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013

Co se změnilo?

Hlavní změny oproti dřívějšku (srovnání s verzemi LibreOffice 3.4, OpenOffice.org 3.3 a Microsoft Office 2010) by se daly shrnout do několika bodů:
 • MSO má výrazně změněné uživatelské rozhraní. Jeho základní principy jsou stejné jako u verze 2010 (a také 2007), ovšem celkový vzhled i funkce některých prvků jsou odlišné.
 • Zatímco LO pokračuje s víceméně stejným uživatelským rozhraním, u AOO se částečně proměnilo, především převzetím podoby postranního panelu z IBM Lotus Symphony.
 • AOO má jinou licenci než OpenOffice.org (Apache License, permisivnější než dříve používaná GNU Lesser General Public License). Pro některá použití je to výhodnější, ale brání to přebírání kódu z LO.
 • U všech balíků klesla paměťová náročnost, v případě AOO a LO dost výrazně.
 • MSO umí importovat soubory PDF.
 • MSO má již úplnou podporu ODF, a to ve verzi 1.2 (podobně jako LO a AOO).
 • MSO již podporuje OOXML ve verzi Strict i pro zápis.
 • U balíků LO a AOO se zlepšila podpora formátu OOXML, i když stále není podporován v plné šíři a přesnosti.
 • V MSO se objevila podpora pro úložiště SkyDrive (provozuje Microsoft), resp. toto úložiště je dokonce v seznamu pro otevření/uložení uvedeno před místními soubory.
 • MSO nově využívá plnou hardwarovou akceleraci zobrazování (pokud je podporována grafickou kartou a ovladačem).

Příští díl bude věnován srovnání jednotlivých programů obsažených v balících. Porovnávat se budou samozřejmě jen ty programy, které jsou (z funkčního hlediska) obsaženy ve všech balících.

(Jako ve škole) Průměr: 1.27 | Hodnotilo: 26
 

Komentáře

user avatar Robin
Odpovědět
Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
25. 09. 2013, 19:22:42
Srovnání je to přehledné, ale bohužel mu chybí to, co zajímá snad všechny uživatele, soukromé i firemní, tedy vzájemná kompatibilita formátů. Tím vás samozřejmě nijak nekárám, ale doufám, že se toho už nějaký server zhostí :)

Asi nejsem jediný, kdo má zkušenosti se staršími verzemi OO, které velmi rády totálně rozhodily formátování dokumentů. Když se neprojevilo rozhození přímo v OO, tak při následném otevření v MSO. Rád bych například přešel v naší školní síti komplet na open-source, naučit se zacházet s nějakou jednodušší distribucí Linuxu by snad pro nikoho nebyl problém. Jedinou brzdou je potřeba kancelářského balíku, který by si poradil se všemi stávajícími dokumenty, tak aby se kantorům zobrazily stejně v LO či AOO jako doma v MSO.

Navrhoval bych srovnání zobrazení různých komplexních dokumentů (hlavně docx) v různých balících. Pokud by takový test dopadl úspěšně, pak podle mého nic nebrání masivnímu nasazení open source ve školách, firmách, atd. Do té doby jsme otroky M$.
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
25. 09. 2013, 20:16:24
Takové srovnání je extrémně obtížné. Není samozřejmě problém vytvořit dokument v jednom programu, uložit do nějakého formátu (mimochodem třeba těch "docx" je ve skutečnosti poměrně slušná množina - a striktní OOXML podle ISO/IEC 29500 umí teprve MSO 2013) a otevřít jinde. Ale tam už dnes většinou problémy nebývají, pokud jde o nové verze balíků. Problém nastává, pokud se dokument víckrát upravuje, a to v různých verzích různých balíků. Pak to třeba v jednom zůstává pořád správně zobrazené a v jiném se to rozhasí.

Další věc je, že ani ve stejném programu stejné verze to nemusí vypadat všude stejně. Stačí chybějící písmo (většinou se používá pár základních, ale někteří lidé jsou "kreativní" a vyberou si font, který 99 % lidí nemá nainstalovaný) nebo třeba i jiná výchozí tiskárna a dokument se opět rozsype.

Ony tyto formáty ani nejsou určeny k tomu, aby vypadaly všude stejně. Od toho je formát PDF. Pro kancelářské dokumenty je rozhodující logická struktura. Že se ale zhusta používají jiným způsobem a pro jiné účely (např. místo DTP programů nebo grafických programů) je bohužel fakt, se kterým se musíme nějak naučit žít. Proto má smysl na vzhled dokumentů hledět, na druhou stranu ale lpět na pixelové přesnosti je principiální nesmysl.
user avatar Honza
Odpovědět
Re:Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
25. 09. 2013, 20:43:34
Píšete "aby se kantorům zobrazily stejně v LO či AOO jako doma v MSO." Nebylo by tedy řešením, aby kantoři používali LO/AOO i doma? Pak už by šlo jen o případnou jednorázovou úpravu dokumentů do formátu ODF.
user avatar Robin
Odpovědět
Re:Re:Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
25. 09. 2013, 21:52:55
Samozřejmě, ani si nedělám naděje, že by většina měla MSO legální. Ale to byste opravdu "chtěl moc" - většina lidí je ráda, že jim někdo Win a MSO upirátil a vše jim funguje, jak má. Chtít po někom, aby přešel na open source? Před důchodem se učit něco nového??? ;)
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Re:Re:Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
25. 09. 2013, 22:05:54
Do kategorie "učit se něco nového" bych zařadil spíš přechod ze staršího Microsoft Office (do verze 2003) na novější (od 2007). Přechod z MSO 2003 například na LibreOffice je víceméně hladký, protože je ovládání stále stejné a liší se jen v detailech - a to většinou směrem k větší logice, protože například formát stránky tam je v menu Formát a ne bůhvíkde jinde (v menu Soubor či kde...).
user avatar lp.
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
26. 09. 2013, 16:20:16
Ono učit se - záleží na tom co. Pokud to jsou nové funkce, možná jiné ovládání (ty ribbony jsou asi pro dotykové obrazovky asi lepší a že to cpou i do běžných programů lze i částečně pochopit) nemám s tím problém. Pokud se řeší jak obcházet různé nedodělky nebo nové chyby tak mi to vadí. MSO se aktualizuje jednou za několik let, verze je podporována cca 10 let.
Určitě by OO prospělo, kdyby si mohlo dovolit totéž.

ad. word 2.0 - standardně není otevírání povoleno, ale snadno to lze změnit. Je asi dobré rozlišovat mezi "nevím jak" a "SW nedovede", ale i to je možná učení.
user avatar Petr Aubrecht
Odpovědět
Kompatibilita Wordu s Wordem, legalita domacich kopii
25. 09. 2013, 22:45:52
ad kompatibilita: Potřeboval jsem otevřít soubor naposledy editovaný ve Wordu 2.0. Word 2010 mě poslal k šípku, ještěže mám LibreOffice. Takže podpora binárních souborů MSO je bídná. Ani novější soubory nedopadaly o moc líp, většinou se to zobrazí jinak. O chronických problémech při přenosu mezi počítači, kdy se to nejen zobrazí jinak, ale taky se soubor poškodí (třeba číslování kapitol, odtrhávání popisku od obrázku), ani nemluvě.

ad legalita domácích kopií: školy často kupují campus licence, které dovolují učitelům mít jednu kopii na domácím počítači.

ad ribbony: člověka, který je navrhl, bych chtěl dostat do pracek. Dřív si člověk nastavil toolbary podle toho, co potřeboval a jel. Dneska to nejde, takže je potřeba mezi ribbony neustále přepínat, až se od myši kouří. Proklínám je, kdykoliv musím Word použít.

Ještěže pro svoje dokumenty si můžu použít LO a aspoň občas si odpočinout od "inovací".
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Kompatibilita Wordu s Wordem, legalita domacich kopii
25. 09. 2013, 23:25:49
V LibreOffice ustřihli podporu StarOffice, ale jinak je podpora formátů skutečně impozantní. Víc o tom bude v dalším dílu, který bude zaměřen na jednotlivé programy v balících.
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
26. 09. 2013, 06:22:28
Žiaľ, AOO (LO neviem posúdiť, nepoužívam) nemá 100% podporu vlastných formátov (ODT). Už viackrát sa mi stalo, že pracne (formátovanie textu) upravený súbor bol po opätovnom otvorení rozhádzaný - stratili sa napr. ručné zalomenia strán a pod.
user avatar Juraj Václavík
Odpovědět
Re:Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
26. 09. 2013, 20:45:39
Jednu podstatnou věc: v jednoduchosti je krása (i síla). Stalo se strašným zvykem (podpořeným ribbon barem), že uživatelé dokument přiohýbají kousek po kousku. Nedivím se, že takový paskvil potom nelze přenášet mezi různými programy. V prvé řadě to chce nastavit styly a v druhé řadě potom ty styly používat. Prakticky jediným dalším rozumným formátovacím zásahem je ctrl-enter a řekněme slovo překlopené do kurzívy. Co se týče písma, to samé - méně je více a používat běžná písma..
user avatar Robin
Odpovědět
Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
26. 09. 2013, 09:54:04
Ona například LO verze 4.0 udělala obrovský skok v podpoře MSO formátů. Bohužel však se v ní zrovna objevila regrese, že nedokázala správně rozdělit dlouhou tabulku na více stran - zobrazila se jen 1. strana a dál už nic. Čili první nasazení na testovacím PC zrovna udělalo ostudu s tím, že nešlo tisknout učební plány. Další verze to napravila, ale přišla až během prázdnin a dojem, že Linux je "pořád takový nedodělaný" to jen posílilo. Já si nestěžuju, doma už skoro rok používám jen open source, ale je fakt, že se člověk musí umět pořád v něčem vrtat a hledat řešení, což není případ většiny uživatelů. Přesto ale věřím, že až vyprší podpora Win XP, tak bude ředitel spíš pro řešení "zdarma", než investovat do nových Winů, navíc by odpadla každoroční obnova licencí antivirů.
user avatar zvedavec
Odpovědět
Re:Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
26. 09. 2013, 10:32:23
Jak pisete Vy nebo i pan Pastierik - v XOO je rada nedodelku, na ktere se kasle (protoze asi nejsou lidi).

Nedivim se, ze nekdo radeji zaplati za MSO, ktere v rade ohledu XOO prevysuje.

Stran nakupu licenci u Vas ve skole - ceka nas to taky, ale my potrebujeme i novy hw. Linux ve skole nechci (jako hlavni system), s tim budou jenom potize. Uplne staci problemy, ktere mam s OO jako hlavnimn skolnim kancelarskym balikem.
Nove PC patrne kupovat nebudeme, ale pujdeme pres repasovane PC, kde dvoujadro muze vyjit na cca 4000Kc a to VCETNE licence na W7 prof. Zbytek stroju zatim pojede na XP, ono to IMHO nebude tak horke a xcasem se bud nahradi dalsimi repasy nebo se dokoupi upgrade na W7 za 1600 Kc.
To, ze vyprsi podpora MS pro XP neznamena, ze prestanou v ten den fungovat (coz samozrejme vite), takze si dokazu v urcite konstelaci predstavit provoz XP jeste dost dlouhou dobu, ktera bude spise dana podporou aplikaci, nez samotneho MS. Dokud pojedou vyukove programy, kancelarsky balik, antivir a prohlizec s flashem, neni co resit.
user avatar CHACAL
Odpovědět
Re:Re:Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
26. 09. 2013, 11:13:58
Dobry den,
jak pisete, dvoujadro skutecne muze vyjit na nejake 4000kc a skutecne na sobe ma samolepku win7. Nicmene zkuste si prostudovat licencni podminky u OEM licenci. Pokud se neco nezmenilo, pak OEM system lze koupit pouze s WH ve VYSSI cene nez je cene OEM licence, coz je v poradku. Dale vsak plati, ze OEM licnece je legalni na prvnim PC s prvnim majitelem. Takze bezna praxe - nakup repasovanych PC s OEM systemem je v rozporu s licencnimi podminkami OEM SW. Ale mozna se od dob, kdy jsem to zjistoval neco zmenilo.
user avatar Ja
Odpovědět
Re:Re:Re:Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
26. 09. 2013, 11:34:17
http://www.licencepro.sk/data_web/editor_data/file/TS_LPro_sudne_rozhodnutie_final.pdf
user avatar zvedavec
Odpovědět
Re:Re:Re:Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
26. 09. 2013, 12:21:43
Zkuste si prostudovat nabidky fy Boxed (nechci delat reklamu, ale jsou to asi nejvetsi dodavatele repasovanych PC do skol), firma to ma IMHO smluvne osetrene s Microsoftem.
Co plati pro "firmy" casto ne zcela plati pro skoly.
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
26. 09. 2013, 13:24:22
Tohle jednoduše není pravda. Licenční podmínky (např. k Windows 7 Pro OEM) neobsahují žádné omezení ve smyslu nepřevoditelnosti. Viz též informace například zde: http://www.microsoft.com/cs-cz/licensing/oem/default.aspx Mohu citovat:

„Licence pořízená formou OEM zůstává po celou dobu užívání produktu vázána na počítač, na který byla poprvé nainstalována. S tímto kompletním počítačem může být dále prodána nebo převedena na dalšího uživatele.“
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Re:Re:Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
26. 09. 2013, 13:46:49
Není to pravda. Před prázdninami jsem si kupoval repasovaný poč s OEM Windows 7. Mám k tomu papír, potvrzení přímo od Microsoftu o legálnosti nabytí.
user avatar Robin
Odpovědět
Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
26. 09. 2013, 09:54:07
Ona například LO verze 4.0 udělala obrovský skok v podpoře MSO formátů. Bohužel však se v ní zrovna objevila regrese, že nedokázala správně rozdělit dlouhou tabulku na více stran - zobrazila se jen 1. strana a dál už nic. Čili první nasazení na testovacím PC zrovna udělalo ostudu s tím, že nešlo tisknout učební plány. Další verze to napravila, ale přišla až během prázdnin a dojem, že Linux je "pořád takový nedodělaný" to jen posílilo. Já si nestěžuju, doma už skoro rok používám jen open source, ale je fakt, že se člověk musí umět pořád v něčem vrtat a hledat řešení, což není případ většiny uživatelů. Přesto ale věřím, že až vyprší podpora Win XP, tak bude ředitel spíš pro řešení "zdarma", než investovat do nových Winů, navíc by odpadla každoroční obnova licencí antivirů.
user avatar Lukáš
Odpovědět
Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
27. 09. 2013, 07:58:21
U MS Office chybí důležitá vlastnost, která se objevila ve verzi 2013 a to je kompletní akcelerace pomocí grafické karty. Všechno co se hýbe je nádherně plynulé, ladně skroluje i velké dokumenty s bohatým obsahem.
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
27. 09. 2013, 12:37:52
Možná toho "proklouzlo" víc, to nemohu vyloučit. Přidám to tam.

Mimochodem tohle je u multiplatformních aplikací docela problém. Microsoft to má jednoduché, naroubuje si to na svůj systém a je vysmátý (nevím, jak je to u verze pro OS X). Kdežto AOO/LO se dělají tak, aby to běželo všude, takže spoléhat na konkrétní podobu systému nelze. Takže sice AOO/LO už nějaký ten pátek HW akceleraci využívají, ale ne pro všechno, na všech platformách a ještě v závislosti na možnostech konkrétního systému a jeho ovladačů. Ostatně ani MSO nemůže akceleraci využít, pokud není podporována ovladačem grafické karty.
user avatar strepon
Odpovědět
Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
27. 09. 2013, 19:26:25
Možná by ještě stálo za to upřesnit, že kompatibilita doplňků už není 100%, v AOO 4.0 se změnilo rozhraní pro panely nástrojů.
Taky příliš nerozumím u české nápovědy popisu "většinou k dispozici i on-line verze" - online verze je kopií instalované nápovědy.
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
27. 09. 2013, 20:48:56
Ohledně té kompatibility doplňků by to chtělo udělat rešerši, které doplňky to jsou a také které jsou vůbec použitelné s aktuálními verzemi AOO a LO. Některé už nejsou udržovány a nemusí fungovat. Dobrý námět na článek, děkujeme.

K té druhé věci - jde o to, že v některých linuxových distribucích (bylo to hlášeno např. pro Xubuntu - může se to ale samozřejmě měnit) nefunguje přímé otevírání on-line nápovědy z aplikace. Samozřejmě, že se k ní lze vždycky dostat, ale člověk si to musí naklikat v prohlížeči.
user avatar Petr
Odpovědět
Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
29. 09. 2013, 17:57:10
Chybělo mne porovnání schopností pro týmovou práci. Tedy toho, kdy několik lidí pracuje na stejném dokumentu (byť v rozdílném čase) tak, aby byly vidět jednotlivé revize, jejich autoři a finální autor/sestavovatel dokumentu mohl jednotlivě nebo hromadně revize a úpravy přijímat nebo odmítat. Pro týmovou práci klíčová schopnost práce z rozpracovaným dokumentem. MSO to umí, ale nejsem si jist se schopnostmi LO/OO.
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
29. 09. 2013, 19:00:06
AOO i LO to umějí, ale zcela stoprocentně jen v případě ODF. S formátem OOXML to bohužel ještě blbne, bude se to zdokonalovat v rámci projektu financované švýcarskou a německou veřejnou správou (zmíněno zde: http://www.openoffice.cz/novinky/nemecko-a-svycarsko-opet-podpori-vylepsovani).
user avatar zvedavec
Odpovědět
Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
29. 09. 2013, 18:29:43
Tak dnesni zkusenost s dokumentem DOC (extremne prasacky vytvoreny system cislovani nadpisu bez pouziti stylu) a schopnosti poprat se s nim.

AOO 4.0.1 (sice nejaky jeste neoficialni build, ale tim to asi nebude) v urcite urovni cislovani skoncila a cisla nahradila znaky Windings, kdezto portable LO 4.0.2.2 si poradila se vsim.
user avatar Petr M
Odpovědět
Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
17. 10. 2013, 14:25:16
Chce to udělat ještě pár dalších testů, výskedky některých z nich by byly docela překvapivý...

1. Otevření souborů - extra okno vs. všechno v jednom okně - druhá možnost je otravná, zvlášť pokud člověk používá víc monitorů
2. Otevření souborů se stejným jménem, jiným obsahem, ale z jinýho adresáře. Jeden z tabulových procesorů udělá hodně zajímavou věc...
3. Jak se chovají v příadě, že člověk zkopíruje část dokumentu do clipboardu, zavře zdrojový dokument a chce to někam vložit, klidně do dokumentu ve stejným okně. U jednoho z balíků mě jeho chavání rozčililo doběla.

Jinak poslední dobou jsem si čím dál víc oblíbil LO. Zatím žádný problém, ergonomie OK, práce s vloženým dokumentem (kresba, vzorec, tabulka...) naprosto bez problémů, import PDF a z FreeMindu,...
user avatar Jan Kirschner
Odpovědět
Dokumenty word/excel ukládané v LO
18. 10. 2013, 12:41:03
Podle mé osobní zkušenosti je velmi časté, že dokumenty vyexportované z LO do formátů MSO není možné v MSO word/excel otevřít. Problém se vyskyuje i u binárních (MSO 2000) tak u OOXML. V poslední době jsem se s tím setkal nepříjemně často.
user avatar tonda
Odpovědět
Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
21. 01. 2014, 11:46:11
Ohledně kompatibility -- vůbec nejde jen o nějaké velmi složité dokumenty, stačí poznámky pd čarou. Pokud budou v ooffice problémy jako tento, pořád bude třeba mít word: https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?f=7&t=62792

A řešením není "a na co potřebuješ .doc"? No protože Word ho třeba mají spolupracovníci, editor publikace do které člověk přispívá atd. (ne, nebudu jim cpát OOffice, proč taky, když jim Word vyhovuje?) A když vložení poznámky pod čarou přehodí kus hlavního textu do superscriptu, to fakt není milé.

OOffice je super, kde to je jej doporučuju a sám používám, ale irituje mě, když někdo přehlíží problémy jako ten výše. Nejde možná úplně o chybu OOffice, ale to nic nemění na tom, že pro uživatele takové věci (zvlášť když jich je více) často představují takový problém, že se bez MS Office prostě neobejdou.
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
21. 01. 2014, 15:12:44
Takové problémy tam budou, pokud se nebudou hned při zjištění hlásit vývojářům (http://www.openoffice.cz/faq/oznameni-chyby). ASF ani TDF nemají k dispozici armádu testerů, jako má Microsoft (který má ale i tak ve svých programech dost chyb), takže musí ve velké míře spoléhat právě na hlášení chyb uživateli. Pokud měl někdo dost času a energie o problému psát někam do fóra, jistě jich bude mít dost i k ohlášení chyby vývojářům. Může to působit jedovatě, ale je to jednoduché - člověk dostává zcela zdarma velmi rozsáhlý a kvalitní kousek softwaru, takže by se mohl odvděčit aspoň tím, že řekne, kde v něm našel chybu.
user avatar zvedavec
Odpovědět
Re:Re:Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
21. 01. 2014, 17:10:37
Na druhou stranu je nutno objektivne uznat, ze rada chyb je nahlasena roky a nedeje se s nimi vubec nic.
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Re:Re:Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
21. 01. 2014, 17:50:59
To je samozřejmě pravda. Ovšem čím víc lidí určité chybové hlášení podpoří (a pokud možno k němu přidá podrobnější informace), tím pravděpodobněji bude chyba opravena. Jedním z důvodů, proč nejsou některé chyby vyřešeny, je totiž právě to, že k nim není dostatek informací. Některé chyby se projevují jen za určitých okolností (např. v určitém operačním systému, po provedení určitých předchozích kroků, v určitém nastavení...) a pokud se je nepodaří zmapovat, často problém není reprodukovatelný a tedy ani nelze odhalit jeho příčinu.
user avatar Mario
Odpovědět
Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
21. 01. 2014, 15:50:03
Dcéra používa viac ako rok OO pod Win8, žiadny problém s konverziou alebo editáciou súborou doc, xls alebo ppt. Ja začínam s LO pod Xubuntu 13.10 a práca s doc takisto zatiaľ bez problémov.
user avatar Vašek
Odpovědět
Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
16. 04. 2014, 11:24:36
Když v LO nebo AOO otevřu soubor doc., docx. nebo rtf. (možná jakýkoli formát), text je na stránkách rozložen jinak, než po otevření ve Wordu 2010 a i v jiných směrech je formátování občas jiné, a s tímto jiným rozložením se to pak i uloží. To je, předpokládám, "chyba", se kterou toho člověk moc nenadělá, ale chtěl bych se zeptat, zda by někdo nevěděl, jak řešit podstatnější problém: když tatovýto soubor v AOO nebo LO uložím (ať už do .doc, docx., .odt nebo rtf.), tak při následném otvírání z Wordu to hází chybu, že je soubor poškozen a musí se to načíst přes "obnovení souboru". Jelikož pracuji s texty a dodávám je svým klientům (kteří většinou používají pirátsky stažený Word), je to poměrně problém, když jim tam hned vyskočí chyba. Díky za případnou radu.
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
16. 04. 2014, 11:44:31
Bez konkrétních informací (a zejména těch dokumentů, které způsobují problémy) na to bohužel nikdo odpovědět nedokáže. Důvodů, proč se tak děje, může být nespočet.
user avatar Vašek
Odpovědět
Re:Re:Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
16. 04. 2014, 12:14:34
Mně se to právě stalo zatím u všech dokumentů, které byly napřed vytvořeny ve Wordu, pak otevřeny v Libre nebo AOO, a odtud uloženy (u původních dokumentů z Libre jsem to zatím nezkoušel). Pokud uložím z Libre (které jsem dnes aktualizoval) do .docx nebo .odt, při otevírání Wordem vyskočí toto: "Soubor xxxx.odt nelze otevřít, protože došlo k potížím s jeho obsahem." a v podrobnostech: "Soubor je poškozen a nelze je otevřít". Kliknu na Ok, a naskočí "Aplikace Word zjistila v dokumentu nečitelný obsah. Chcete obsah tohoto dokumentu obnovit?" - když dám OK, obnoví se to, pokud to byl .odt soubor, .docx to ale bohužel ani neobnoví, nezobrazí se nic.
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Re:Re:Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
16. 04. 2014, 12:42:26
Tohle je opravdu divné. Co máte za verzi AOO nebo LO? Na jakém operačním systému? Zkuste kdyžtak poslat nějaký problematický dokument na redakce@openoffice.cz, třeba na to přijdeme.
user avatar Vašek
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
16. 04. 2014, 12:55:56
Zkoušel jsem to na jednom PC, kde mám win 8, a teď i na druhém, kde mám win 7, a ať už to uložím v Libre 4.0, nebo 4.1, nebo v OO, výsledek při pokusu otevřít z Wordu je stále stejný (rozdíl je pouze v tom, zda to Word otevře alespoň po načtení z "poškozeného" souboru, nebo to nenačte vůbec - ve Win 7 je úspěšnější). Na obou pc mám ale tutéž verzi wordu, tak mě napadá, jestli není problém v ní. Byl bych Vám vděčný, kdybyste mi s touto potíží nějak pomohli, jelikož bych na Libre opravdu rád přešel, takže jdu zkusit poslat Vám ty soubory, které jsem zatím takto testoval. Díky!
user avatar Miloš Šrámek
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
16. 04. 2014, 15:04:34
Ak mi tie súbory pošlete, môžem sa na to tiež pozrieť (sramek.milos na gmail.com). Poslite všetky verzie, aj s popisom, kde a ako vznikli.
user avatar Vašek
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
16. 04. 2014, 15:21:55
Děkuji, posílám. Jelikož, jak jsem mezitím zjistil, se to týká všech souborů, i těch nejjednodušších vytvořených v Libre či OO, posílám jeden. Mezitím to testoval i kolega na svém PC, kde má Word, a výsledek bohužel stejný jako u mne - lze se do toho dostat, ale až po odkliknutí dvou hlášení, že je soubor poškozen.
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
16. 04. 2014, 16:37:56
Výsledky mého dosavadního zkoumání máte v mailu. Tohle ale vypadá na nějak "nakopnutou" instalaci LO/OO, protože tyto programy používají miliony lidí a neděje se jim to.
user avatar Vašek
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
16. 04. 2014, 17:17:58
Využil jsem Vaší rady a nainstaloval LO 4.2.3, a teď už ten problém s tou chybou, zdá se, není - .docx i .odt uložené v LO 4.2.3 už Word otevřel v pohodě. Super! Děkuji tedy za vyřešení a omlouvám se, že jsem patrně obtěžoval s dotazem na chybu, která se netýkala aktuální verze programu a už teda byla vyřešena dříve - nicméně je zas pravda, že jsem pracoval s tou verzí programu, na kterou mě Libre nainstalovaný z dřívějška přesměroval právě dnes jakožto na aktuální, zatímco aktuální nebyla (byla to 4.1.5).
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
18. 04. 2014, 02:07:32
Ano, stránka LibreOffice.org se poněkud změnila. Aktuálně se doporučuje používat stable verze, které jsou určeny i pro provoz ve firmách. Já všude nasazuju poslední aktuální dostupné verze nebo dokonce i vývojové a zatím víceméně žádný problém.
user avatar Vendula Kučerová
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
11. 09. 2014, 18:25:28
Dobrý den, po uložení souboru v LO mi z ničeho nic nelze opětovně otevřít (soubor je uložený v RTF). Celé okno se jednoduše vypne místo toho, aby se načetl obsah. Zkoušela jsem otevřít ve Windows a píše to Nalezena chyba formátu 775,7 (row,col). Ani se neptám čím to je, ale především lze ten soubor nějak obnovit? Děkuji Kučerová
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
11. 09. 2014, 18:32:20
Dobrý den,
pokud můžete, pošlete nám prosím ten soubor na adresu redakce@openoffice.cz. Jinak lze jen těžko radit, co s tím dál. Nelze samozřejmě vyloučit, že je v RTF exportu v LO nějaká chyba.
user avatar Martin
Odpovědět
Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
11. 05. 2014, 15:52:50
Dobrý den, léta používám OO, přestože mohu používat MSO z důvodu uživatelské přívětivosti. Pracuje se mi s ním lépe. Jsem jen prostý jednoduchý uživatel a tak položím možná hloupou otázku. V čem je zásadní rozdíl mezi LO a OO a co se stane nainstaluji-li ze zvědavosti také LO?
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
11. 05. 2014, 16:32:28
Odpověď na vaši otázku se nachází výše. Klidně tak můžete udělat anebo mít OO a LO paralelně. Jen si dávejte pozor, pokud budete v LO heslovat soubory, asi je v OO neotevřete. LO používá modernější algoritmus šifrování. Jinak je to pořád ODF.
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
11. 05. 2014, 17:04:56
Asi nejzásadnější rozdíl mezi OO a LO je ten, že LO umí do souborů OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) i ukládat, kdežto OO je umí jen načítat.

Oba balíky lze mít bez problémů nainstalované vedle sebe - samozřejmě přímou asociaci určitého typu souborů si lze vytvořit vždy jen na jeden program (takže po dvojkliku na soubor se otevře v jednom nebo v druhém). Při instalaci balíku lze zvolit, které typy dokumentů Microsoft Office se s ním asociují. U dokumentů ODF se typy asociují s programy balíku nainstalovaného později - lze to samozřejmě změnit ručně.
user avatar zvedavec
Odpovědět
Re:Re:Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
11. 05. 2014, 19:40:44
Akorat, podle mych zkusenosti, si musi vypnout quickstart.

A pokud je to ze zvedavosti, doporucuji nainstalovat portable verzi - je to nejjistejsi reseni.
user avatar imcon
Odpovědět
Schází informace o rychlosti
17. 08. 2014, 20:42:58
Úvodem bych řekl, že jsem příznivcem OO/LO, nasadil jsem ho jak ve firmě tak doma a jsme víceméně spokojeni. Podotýkám, že MSO mohu srovnat pouze s verzí 97 (víc jak 10 let starou), kterou znám, mám a občas stále používám. Chování obdobné na více strojích, pracovně používám NB s SSD.
U recenzí ale očekávám objektivitu padni komu padni, a proto mi zde u jednotlivých srovnání jednoznačně schází věc, která nás trápí především ve firmě: neuvěřitelná lenost OO/AO ve srovnání s MSO. Pokud musíte pracovat produktivně a otevírat desítky souborů jen na chvíli, potom velmi záleží na tom, jestli se vám tabulka či text otevírá 0,1 vteřiny, nebo 10 vteřin.
Pokud větší soubor otevírám v MSO, otevření je takřka okamžité po kliknutí, u větších trvá pár vteřin. U LO/OO jsou to vteřiny a u větších desítky vteřin, mám soubory, kde to trvá minuty. Tím je bohužel také omezeno automatické ukládání během práce, nelze po 10 minutách čekat 1 munutu na uložení...
Bohužel jsem tedy přidal jednu nepříjemnou zkušenost a věřím, že se to časem bude zlepšovat.
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Schází informace o rychlosti
18. 08. 2014, 00:10:11
Srovnání rychlosti načítání a ukládání souborů jsem do srovnání úmyslně nezahrnul, protože rozdíly mezi různými počítači/systémy jsou propastné a vypovídací schopnost testu by byla mizivá. Osobně jsem nikdy nenarazil na pomalé načítání nebo ukládání souborů v OO/LO, přestože ho hlásilo hodně lidí a není důvod jim nevěřit.

Aktuálně sedím u velmi starého počítače (rok výroby 2008, CPU Core 2 Duo @ 2,66 GHz, 2 GB paměti, SSD na systém a většinu SW, HDD na data) a otevírání souborů je rychlé. Například zhruba pětisetstránkový "rukopis" mé knihy Jádro systému Linux se v LO 4.3 i v OO 4.1 otevírá shodně cca 2-2,3 sekundy (přesněji to nezměřím), a to v Linuxu (Mint 16) i ve Windows (Vista). Navíc ať ho otvírám ve formátu ODT nebo DOC, měřitelný rozdíl v tom není. Podobně i jiné soubory, se kterými jsem pracoval nebo pracuji. Ani u starších verzí LO/OO to nebylo nijak významně pomalejší. MSO nemám nainstalovaný, tudíž ho ani nemohu vyzkoušet.

Proto pokud bych na tomto stroji (ale i všechny ostatní, které používám - ať již novější či starší, ať už s tím či oním systémem - jsou na tom obdobně) udělal nějaké měření, okamžitě mi to někdo hodí na hlavu, protože to bude mít výrazně pomalejší. Příčin pomalosti může být mnoho a nedá se proto nijak paušalizovat, že je to obecně rychlé nebo pomalé.
user avatar imcon
Odpovědět
Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
19. 08. 2014, 22:22:25
Pane Jelínku, především díky za vaše články a čas věnovaný tématům na kterých pracujete. Jsou pro nás zajímavé.
Ještě k rychlosti:
1. To že se vám cca pětisetstránkový dokument otevírá za cca 2 vteřiny je velmi zajímavé, moc by se mi to líbilo. Nevím ale jaké je použito formátování, kolik obrázků, tabulek a libků obsahuje, v každém případě je to ale slušný čas. Jak ho dosáhnout?
Já mám například jednoduchou tabulku o 20 řádcích s cca 8 obrázky, a trvá desítky sekund až minuty než se mi obrázky zobrazí. Nezjistil jsem proč (klidně můžu poslat k vyzkoušení).
2. Nemyslím si, že by uvedení porovnání rychlosti bylo "...protože rozdíly mezi různými počítači/systémy jsou propastné a vypovídací schopnost testu by byla mizivá...".
Pokud porovnáváme otevření stejného (či obsahově stejného s různým formátem) dokumentu na stejném stroji, je porovnávání relativní a tedy na výkonu, paměti atd... nezáleží. Prostě se porovná svižnost obou programů.
Jiná otázka je, jestli se "něco" nedá nakonfigurovat tak, aby se otevření v MSO či LO/OO lišilo jednou tak, podruhé jinak v závislosti na konfiguraci. To by ale potom bylo nesmírně zajímavé a důležité téma.
Pokud bych dokázal naše počítače nakonfigurovat tak, aby otevíraly dokumenty LO za 2 vteřiny, měl bych velký zájem se to naučit a třeba za to i zaplatit.
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
20. 08. 2014, 12:21:59
Pošlete prosím nějaké problematické dokumenty (takové, u kterých není problém s tím, že je dostane do ruky někdo cizí) na adresu redakce@openoffice.cz. Pokusím se zajistit otestování v LO/OO na co nejvíc počítačích s různými systémy. Třeba se povede odhalit příčinu pomalosti, pokud se někde objeví.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
20. 08. 2014, 16:09:59
Musím potvrdit vaše slova. Skutečně, na špatně zkonfigurovaných widlích 7 může být problém. Řešil jsem to v práci. LO se otevíralo šnekovitě a byla to hrůza. Pikantní je, že u mě doma - tradičně - vše v pořádku na obou strojích. Jak ve windows, tak o řád lépe v linuxu. Ano, v Linuxu se LO spouští zatraceně rychle. Ve Windows vždy pomaleji, ale zřejmě při nějak špatně zkonfigurovaném systému někdy pomalu skutečně brutálně.

Nevím, čím to je. Ale protože s widlemi dlouhodobě bojuju, viním je. Mimochodem, jak je možné, že se z ničeho nic přejmenuje složka Desktop na Plocha? Člověk by z toho systému blil :(
user avatar Ivo__8743
Odpovědět
Srovnání LibreOffice, Apache OpenOffice a Microsoft Office
17. 07. 2016, 23:36:30
Původně asi do roku 2010 jsem byl na MSO , změnu ovládání z roku 2007 jsem u MSO nikdy nevstřebal a tak jsem doinstaloval LO a OO . časem se to u mě vyprofilovalo ve prospěch LO.OO a MSO už na žádném disku nemám.Užívám W7,Visty a Ubuntu kde je vlastně LO v základu.LO jsem si oblíbil a jen se "modlím" aby nedoznalo nějaké hloupé změny jako MSO v r.2007 ono i tak některé aktualizace momentálně mám v pc LO 5.1.4.2. rozhážou malinko nastavení, nahodí jiné ikony nějaké přidají atd, takže potom pár minut práce to zase "umravnit" dle chuti své :)) Ale spousta lidí může být naštvaná u některých aktualizací LO kteří používají odkazy že se čas od času změní nastavení ve smyslu že je třeba zmáčknout ctrl + odkaz pro přechod na stránku s odkazem.Ono se to dá opravit v zabezpečení ale když jsem to poprvé hledal tak jsem si musel nechat poradit.Používám list LO calku jako určitou navigaci s odkazy na dokumenty atd. po pc , discích i webech.
Jinak ale s mé strany spokojenost s LO,zvykl jsem si a nenechám na ně dopustit jsem s LO spokojenější než jsem byl svého času s MSO 2003 tuším , ty byly poslední slušné MSO pro mě i když neměly ani zdaleka tolik možností jako dnešní LO.
Divím se proč LO není povinně v úřadech a ve školách u nás.Byl jsem v Polsku a tam snad nebyla ani jedna firma která by nemělo LO nebo OO. S MSO jsem se tam opravdu nesetkal.Na úřadech jsem tam ale nebyl abych byl objektivní.
user avatar Zdeněk Březina
Odpovědět
trvale spolehlivá makra v calcu
2. 12. 2020, 06:27:19
Třicet roků zkušeností mě utvrzuje, že pro tisíce firem zakázkové strojařiny je ideální SW co zakázka, to vlastní soubor se všemi daty. Nezbylo mně, než se do toho pustit v Excelu. Výpočty jsou v buňkách, obsluha v makrech, asi padesát maker, ale funguje to vždy jen v jednom MS Office. Existuje tabulkový procesor, který by byl v čase spolehlivý? Můžete mě poradit? Za velikou láhev?
S pozdravem původně frézař v nástrojárně, dále technolog, strojař, univerzalista v bývalém VUSTE, nyní důchodce. Mějte se.
user avatar neutr
Odpovědět
Re:trvale spolehlivá makra v calcu
2. 12. 2020, 07:48:35
Pane Březina určitě LibreOffice Calc.
1) - Dobře načítá i starší formáty Excelu a poradí si i s novými.
2) - Umí také své vlastní formáty.

Malilinkatý problém bude s makry, která sice někdy mohou chodit v LibreOffice, ale ne všechna makra se podaří rozchodit. Potom nezbyde nežli je přepsat do StarBasicu.

Určitě se přihlašte jako uživatel fóra a tam své potřeby popište.
user avatar Netwalker
Odpovědět
Re:Re:trvale spolehlivá makra v calcu
4. 12. 2020, 09:21:25
To neutr: z textu jsem pochopil, že Zdeněk Březina má problém s makry/formátem souborů mezi jednotlivými verzemi Excelu.
Tady by bylo na místě potvrdit, že sešity calcu s makry ve StarBasicu vytvořené před lety budou čitelné i v dalších verzích calcu. Pak to bude pro Zdeňka přínosné, aby se začal zabývat převodem maker z Excelu do StarBasicu.
Je to tak Zdeňku?
user avatar neutr
Odpovědět
Re:Re:Re:trvale spolehlivá makra v calcu
4. 12. 2020, 13:15:40
Poněkud záludná otázka. Určitě nejsem schopen dnes tvrdit, že třeba za 3 roky bude pro skriptování LO fungovat Basic.


Mohu jenom tvrdit, že LO dnes umí některá makra VB, respektive VBA, ale ne všechna. Takže pokud pan Březina odzkouší svá makra bude vědět která je nutné přepsat. Samozřejmě naše fórum pomůže.

Myslím, že ani jiná lepší volba není. Dnes se skriptuje nejvíce asi JavaScriptem – typicky u on-line kancelářských aplikací od Googlu a jiné. Dá se tedy výhledově čekat sjednocení desktopového (off-line) skriptování s tím on-line. Hned tak to nebude a Libre si může zachovat dlouho zejména UNO makra.

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře a podniká v oblasti informačních technologií. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.

 

Public Relations

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?Představte si, že Microsoft 365 je nejen soupravou nástrojů, ale skutečným prostředkem pro transformaci vašeho podnikání. Jednou ze společností, která vás na této cestě jako obchodní partner může podpořit, je Crayon Czech Republic and Slovakia.

Pokračování ...


 
 
woo jaw demo hz